ท่องโลกความต้องการของนักเรียนที่อยากเรียนภาษาภาษาอังกฤษ

ค้นหาโอกาสในการสอนเพิ่มเติมด้วย AmazingTalker

ต้องการให้เด็กสามารถ speaking and listening และนำไปใช้งานได้ ในระหว่างการเรียน ให้การสนับสนุนและให้คำชี้นำกับนักเรียน。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。จัดทำตารางเรียนที่จะช่วยพัฒนาความรู้และอัพระดับการเรียนรู็ภาษาอังกฤษของนักเรียน 。

สนทนา

I need my kids to practice English speaking skills who never speak English before , just talk about baby shark, black pick , pets , color, song kids or maybe something easy to understand for kids , thanks แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน ตามระดับของนักเรียน。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。

การศึกษา

ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่อยากพูดได้อย่างเร่งด่วนโปรดช่วยฉันในการพัฒนาตัวเองสร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。

สนทนา

ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。

มัธยมศึกษาตอนต้น (12-14)

ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。

Cambridge

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!

สร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。เข้าใจแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษของนักเรียน มั่นใจในความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน。ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ปรึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนก่อน。

สนทนา

ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน เพื่อให้ตรงกับระดับของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจ ภาษาอังกฤษความรู้。เข้าใจแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษของนักเรียน มั่นใจในความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。

สนทนา

จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。จัดตารางเวลาการเรียน และออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษ。ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。

ผู้ใหญ่

สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。

สนทนา

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。อธิบายอุปกรณ์การสอนให้กับนักเรียน และส่งเนื้อหาการสอนที่มีประสิทธิภาพ。จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。

เด็ก (4-11)

แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนเข้าใจแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษของนักเรียน มั่นใจในความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน。มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。

เขียน

วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。

FCE

จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。สร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。

สนทนา

วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。รักษาความสัมพันธ์และวิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีใจเรียนมากขึ้น。

สนทนา

ในระหว่างการเรียน ให้การสนับสนุนและให้คำชี้นำกับนักเรียน。จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。อธิบายหัวข้อด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหัวข้อที่กล่าวมาอย่างรวดเร็ว。

สนทนา

อธิบายอุปกรณ์การสอนให้กับนักเรียน และส่งเนื้อหาการสอนที่มีประสิทธิภาพ。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。

พูด

ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ปรึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนก่อน。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。

ไอเอลส์

แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。

สนทนา

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。 ในระหว่างการเรียน ให้การสนับสนุนและให้คำชี้นำกับนักเรียน。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。

สนทนา

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。

พูด
1/21984

4 เหตุผลที่ชื่นชอบ AmazingTalker

เลือกเวลาเรียนตามอัธยาศัยเลือกเวลาเรียนบนตารางเวลาด้วยตัวเอง
ง่ายต่อการเรียนรู้โดยไม่ต้องกดดัน
ทุ่มเทให้กับหลักสูตรของคุณตามความสามารถ ความต้องการ ความชื่นชอบ
มาทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้ได้รับผลรับที่มีประสิทธิภาพมากขี้น
1 คอรส ก็สามรทำการซื้อได้ไม่มีการผูกมัดกับเซลล์ ตามความประสงค์ของคุณ
ไม่ว่าจะเป็น๑ ๕ ๑00 คอรส ก็สามารถทำการซื้อได้
เลือกติวเตอร์ด้วยตัวเอง✔ คลิปวีดีโอ ✔ เรซูเม่ ✔ การประเมินจากนักเรียน
ติวเตอร์ที่เลือก3ปัจจัยหลัก สามารถมองเห็นความคืบหน้า

วิธีใช้

1
เลือกเรียนพิเศษ ต้องการสื่อสารเลือกครูโดยวิดีโอกลับมาทำงานการประเมินนักเรียน
และสื่อสารกับครูก่อนเรียน
2
จัดตารางเวลา จองเวลาการเรียนการสอนหลังเวลาซื้อหลักสูตรคอรสการเรียน การเลือกที่ยืดหยุ่น
หากมีธุระชั่วคราว สามารถยกเลิกหลักสูตรได้ก่อน 12 ชั่วโมง
3
ไม่มีที่แนะนอน เปิดการเรียนการสอนไม่ว่าอยู๋ที่ไหน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ก็สามารถเรียนได้
เมื่อเวลาเรียนเข้า Zoom Online Classroom

เรียนรู้100% ประกัน

ไม่พอใจ เปลี่ยนติวเตอร์ฟรีหรือคืนเงินATได้

no-avatar.png
Pm Supanat
เรียนจาก🏆Brenda🔥ผู้เชี่ยวชาญในการออกเสียงภาษาอังกฤษ🇬🇧🌍
diciembre 13º 2020

อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมพร้อมหาข้อมูลเพื่อสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด บรรยากาศการเรียนก็สบายๆ แต่ได้ความรู้ ทั้งยังสามารถชี้ชัดในจุดที่ต้องปรับแก้ได้อย่างรวบรัดตรงจุดอีกด้วย 教師知識及教材十分豐富,學習氣氛輕鬆。並且解釋得非常清楚。使我沒多久就學到一些英文知識。

ค่าสอนโดยเฉลี่ยของครูแต่ละประเทศ

 • สหรัฐอเมริกา

  ฿482.54 - ฿804.23 / ชั่วโมง

 • ไต้หวัน

  ฿558.93 - ฿931.56 / ชั่วโมง

 • เกาหลีใต้

  ฿514.42 - ฿857.37 / ชั่วโมง

 • สหราชอาณาจักร

  ฿540.78 - ฿901.30 / ชั่วโมง

 • แอฟริกาใต้

  ฿370.31 - ฿617.19 / ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
Q1:เงื่อนไขในการเป็นครูมีอะไรบ้าง? ฉันสามารถทำพาร์ทไทม์ได้ไหม?

เพียงแค่มีประสบการณ์การสอนภาษา คุณก็สามารถสมัครเป็นอาจารย์ใน AmazingTalker คุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้เวลาว่างของคุณในการรับสมัครนักเรียนและเรียนผ่านแพลตฟอร์มเพื่อสร้างรายได้พิเศษ
Q2:ฉันต้องเตรียมตำราเรียนเองหรือไม่??

อาจารย์จำเป็นต้องมีหนังสือของตัวเอง เนื่องจากระดับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพคือการจัดทำตำราสอนที่เหมาะกับระดับของนักเรียนเอง ดังนั้น AmazingTalker จึงไม่ได้จัดทำตำราในการสอนแบบครบวงจร
Q3:กำหนดค่าสอนอย่างไร?

ครูสามารถประเมินค่าสอนจากประสบการณ์การสอนและเตรียมตำราในการสอน โดยทั่วไปราคาเฉลี่ยของคลาสทดลองเรียนคือ $6-10USD ต่อ25นาที และสำหรับเรียนอย่างทางการคือ $15-28USD ต่อ50 นาที
Q4:วิธ๊การลาการสอนของระบบเป็นอย่างไร?

นักเรียนสามารถจองเวลาเรียนได้โดยเร็วที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน หากครูหรือนักเรียนต้องการยกเลิกการจอง ต้องทำการยกเลิกก่อน 12 ชั่วโมงก่อนการเรียนการสอน เพื่อนักเรียนสามารถจัดตารางเรียนใหม่ได้
Q5:วิธีรับเงินเป็นอย่างไร?

เมื่อทำการสอนเสร็จถือว่าเป็นธุรกรรม รายได้การสอนของครูสำหรับเดือนก่อนหน้าจะถูกชำระในวันที่ 2 ของแต่ละเดือน ครูสามารถเลือกที่จะรับเงินด้วยPaypal Transferwise หรือ Payoneer
Q6:มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้แพลตฟอร์มหรือไม่?

เมื่อคุณผ่านการคัดเลือกและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของ AmazingTalkerเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเผยแพร่หน้าส่วนตัวของคุณได้ฟรีและเริ่มรับสมัครนักเรียน AmazingTalkerจะเปิดเผยเว็บหน้าหลักของคุณในรายการครูสอน โฆษณาสื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้มีนักเรียนมากขึ้น
AmazingTalker ใช้ระบบคอมมิชชัน คอมมิชชั่น 15% -0% จะถูกหักจากรายได้ในการสอนของครูเพื่อกระตุ้นให้ครูสอนเต็มเวลาที่ AmazingTalker ยิ่งรายรับรายเดือนของคุณสูงขึ้นเท่าไหร่ ค่าบริการที่จะถูกเรียกเก็บโดยAmazingTalkerก็จะน้อยลงตาม ขั้นต่ำสุดคือไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม『คำถามที่พบบ่อย』
Q7:หากมีข้อสงสัยควรถามใคร?

คลิกที่ท้ายหน้าของ AmazingTalker 『คำถามที่พบบ่อย』,ค้นหาคำหลักในคำถามที่พบบ่อยเพื่อไขข้อสงสัยของคุณ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาคลิกที่『วงกลมสีแดงที่มุมล่างขวา』สงข้อความเพื่อติดต่อเรา

พร้อมที่จะเพิ่มรายได้ของคุณหรือยัง?

ตัดสินใจแล้วเริ่มมุ่งมั่นการเป็นติวเตอร์สอนพิเศษออนไลน์!