ต้องการติวเตอร์ส่วนตัวที่ราคาใกล้เคียง ฿607.13 ของภาษาอังกฤษ。

  • ฿540 - ฿675

  • 26 - 44ปี

  • ไทเป (GMT+08:00)

ความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษสนทนา

วันที่สามารถเรียนได้

วันเสาร์

เวลาที่สามารถเรียนได้

12:00 - 15:00

ครูต่อไปนี้ได้ติดต่อนักเรียนแล้ว

ต้องการติดต่อนักเรียน?
สมัครเป็นครู
ข้อกำหนดการสอน

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。

ข้อกำหนดของติวเตอร์

สามารถรักษาสัมพันธ์ในการสอนที่ดีกับนักเรียน。มีความกระตือรือร้นในการสอนและทักษะที่ดี สามารถทำตามแผนการเรียนรู้เสร็จสมบูรณ์。จะต้องมีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้และตรงต่อเวลา。

เราให้บริการ
  • - ให้ความอิสละในการจัดตารางเวลาการทำงานของคุณ。
  • - คุณสามารถกำหนดวิธีการโฆษณาและรายรับของคุณเอง。
  • - สำเร็จการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สมบูรณ์。
  • - โฆษณาฟรีและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล。

ความต้องการของนักเรียนที่คล้ายกันอื่น ๆ

ค้นหาพูดภาษาอังกฤษติวเตอร์

ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。

พูด

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

สร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนอธิบายอุปกรณ์การสอนให้กับนักเรียน และส่งเนื้อหาการสอนที่มีประสิทธิภาพ。

สนทนา

ค้นหาเด็กภาษาอังกฤษติวเตอร์

ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน ตามระดับของนักเรียน。จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。

เด็ก (4-11)

ค้นหาFCEภาษาอังกฤษติวเตอร์

ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน ตามระดับของนักเรียน。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。สร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。

FCE

ค้นหาระดัยสูงภาษาอังกฤษติวเตอร์

จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。 ในระหว่างการเรียน ให้การสนับสนุนและให้คำชี้นำกับนักเรียน。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。

ระดัยสูง