อยากหาติวเตอร์ส่วนตัวภาษาอังกฤษ ราคาประมาณ ฿1,011.89。

  • ฿1,012 and up

  • 26 - 44ปี

  • ไทเป (GMT+08:00)

ความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษการออกเสียง

วันที่สามารถเรียนได้

วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันอาทิตย์, วันเสาร์

เวลาที่สามารถเรียนได้

00:00 - 09:00, 09:00 - 12:00, 18:00 - 24:00

ต้องการติดต่อนักเรียน?
สมัครเป็นครู
ข้อกำหนดการสอน

ใช้ภาษาอังกฤษแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชันของคุณ เพื่อปรับปรุงและอัพเดทการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。

ข้อกำหนดของติวเตอร์

มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ。ต้องสามารถวิเคราะห์หัวข้อที่ปรึกษาและเข้าใจกระบวนการความคิดของนักเรียน และส่งเสริมการปรึกษาและการอภิปราย。วุฒิการศึกษาหรือใบรับรองอาชีพ(เพิ่มคะแนนพิเศษ)。

เราให้บริการ
  • - ให้ความอิสละในการจัดตารางเวลาการทำงานของคุณ。
  • - คุณสามารถกำหนดวิธีการโฆษณาและรายรับของคุณเอง。
  • - สำเร็จการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สมบูรณ์。
  • - โฆษณาฟรีและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล。

ความต้องการของนักเรียนที่คล้ายกันอื่น ๆ

ค้นหาโทอิคภาษาอังกฤษติวเตอร์

1. 您的學習狀況 2.想要加強哪些部分ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。รักษาความสัมพันธ์และวิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีใจเรียนมากขึ้น。

โทอิค

ค้นหาการค้าภาษาอังกฤษติวเตอร์

สามารถใช้วิธีที่น่าสนใจในการประกอบการสอน เพื่อให้นักเรียนซืมซับได้การเรียนได้ 。สร้างการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครอง (ถ้าสอนเด็ก ๆ ) และรายงานความคืบหน้าของการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาต่อผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ。ช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบภาษาอังกฤษหลักสูตรการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ。

การค้า

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

ในระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน ให้การสนับสนุนและยกระดับความสนใจของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。ใช้ภาษาอังกฤษแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชันของคุณ เพื่อปรับปรุงและอัพเดทการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน。

สนทนา

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกับนักเรียนจัดตารางเวลาการเรียน และออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษ。

สนทนา

ค้นหาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษติวเตอร์

มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。รักษาความสัมพันธ์และวิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีใจเรียนมากขึ้น。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。

สัมภาษณ์