ต้องการติวเตอร์ส่วนตัวภาษาอังกฤษ ราคาใกล้เคียง ฿607.13。

  • ฿540 - ฿675

  • 26 - 44ปี

  • ไทเป (GMT+08:00)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

1:英檢中級 2:a. 想考托福 b. 想加強聽說,能和外國人溝通

ความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษสนทนา

วันที่สามารถเรียนได้

วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันอาทิตย์, วันเสาร์

เวลาที่สามารถเรียนได้

18:00 - 24:00

ครูต่อไปนี้ได้ติดต่อนักเรียนแล้ว

ต้องการติดต่อนักเรียน?
สมัครเป็นครู
ข้อกำหนดการสอน

ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。วางแผนเนื้อหาการเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เตรียมเครื่องมือการสอนเข้าสู่คลาสเรียน。

ข้อกำหนดของติวเตอร์

เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถแบ่งแยกนักเรียนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ และปรับการเรียนตามความคืบหน้าของนักเรียน。มีประสบการณ์การสอน มีวินัย กระตือรือร้น ทักษะการสอนที่ดีและมีวิธ๊การโต้ตอบกับนักเรียน。มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี สามารถในการใช้สื่อการสอนในห้องเรียน。

เราให้บริการ
  • - ให้ความอิสละในการจัดตารางเวลาการทำงานของคุณ。
  • - คุณสามารถกำหนดวิธีการโฆษณาและรายรับของคุณเอง。
  • - สำเร็จการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สมบูรณ์。
  • - โฆษณาฟรีและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล。

ความต้องการของนักเรียนที่คล้ายกันอื่น ๆ

ค้นหาการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไต้หวันGEPTภาษาอังกฤษติวเตอร์

想在六年級時考全民英檢จะต้องมีความมั่นใจและเป็นประโยชน์ ต่อการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ。แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。จัดรูปแบบคลาสเรียนให้กับนักเรียนหรือกลุ่ม ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ。

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไต้หวันGEPT

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของนักเรียน。จัดตารางเวลาการเรียน และออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษ。

สนทนา

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

ช่วยนักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยการให้คำปรึกษาในการเรียนรู้。อธิบายอุปกรณ์การสอนให้กับนักเรียน และส่งเนื้อหาการสอนที่มีประสิทธิภาพ。ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน เพื่อให้ตรงกับระดับของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจ ภาษาอังกฤษความรู้。

สนทนา

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและส่วนร่วมในห้องเรียน。ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน เพื่อให้ตรงกับระดับของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจ ภาษาอังกฤษความรู้。

สนทนา

ค้นหาสนทนาภาษาอังกฤษติวเตอร์

มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและข้อกำหนดของนักเรียนแต่ละคน。รักษาความสัมพันธ์และวิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีใจเรียนมากขึ้น。ใช้เครื่องมือวิธีสอนที่หลากหลายสอน เพื่อให้ตรงกับระดับของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจ ภาษาอังกฤษความรู้。

สนทนา