https://d1ebg4c3may5v9.cloudfront.net/users/images/001/023/593/normal/bnqszl.png?1629722755

David de Paris 🥐 #FrancaisFacile 🇫🇷 ✅ Language expert 🎓

Make.Grammar.Easy 🥐
612ภาษาฝรั่งเศสบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว

การแนะนำตัวเอง

อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนสดได้ในขณะนี้

สามารถพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาดัตช์

✌️ I was born and raised in Paris, our beautiful capital city 🇫🇷 ✌️ I will teach you the standard French accent from Paris 🌟 ✌️ I speak 8 languages (French, Mandarin Chinese, English, Dutch, Italian, Spanish, Portugese). ✌️ I believe I can give you the key and help you achieve linguistic goals! 🗝️ ✌️I have a very academic background 📚📚 -I graduated from Polytechnique Univerity in Paris. -I was an exchange student in Shanghai Fudan University. ✌️ I have 5 years experience teaching abroad in (China and Vietnam) ✌️ I have taught more than 650 students ❗ of all ages ❗ and levels ❗, coming from more than 15 different countries ❗. ❗❗❗ WHAT EVER IS BLOCKING YOU: YOU ARE NOT THE ONLY NOR THE FIRST ONE TO HAVE THE PROBLEM YOU THINK YOU HAVE ❗❗❗ 🎯 🎯 🎯 [ALWAYS Work with a target] 🎯 🎯 🎯 🎯 Setting a target and reaching it is a good way to monitor your progress. Specially if you actually surpass it 👊 🎯 Every class cycle (class + homework) has a learning target to hit 🥇 🎯 Feedback from me to you, and from you to me is key 🗝️ 🎯 Focus your energy and progress fast! 🚀 🚀 🚀 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 [LEVELS] 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🥐 [Beginners A1-A2] 🥐 ⏱️ MASTER THE BELOW IN AROUND 20 HOURS (excluding homework) 🧏 Listening: Understand and recognize everyday life situations. Recognize types of sentences (questions, exclamations, present or past tense). 👀 Reading: Basic words and key sentences and guess further simple sentences based on primary knowledge. 🤭 Speaking: Basic self-introduction, simple life situations (ordering drinks, asking your whereabouts, ordering at the restaurant). Use of present and past tense. 🥖 [Intermediate B1-B2] 🥖 ⏱️ MASTER THE BELOW IN AROUND 30 HOURS (excluding homework). 🧏 Listening: Understand and take part in simple conversations (daily situations, work, leisure, education). Starting to specialize in certain areas. 👀 Reading: Your reading is more fluent. Understand texts from more complex topics. Not quite current affairs though. 🤭 Speaking: Wide range of vocabulary and adjectives. Use of past, present, and future tenses. Learn to use following modes of speach: “indicatif", “subjonctif” and “imperatif" modes. You can make abstract sentence formulations (comparisons, conditional assertions). 🍷 [Advanced C1-C2] 🍷 ⏱️ DIFFICULT TO ASSESS TIME AS IT IS USUALLY PERFECTING STUDENTS EXISTING ABILITIES. 🧏 Listening: A very complete range of topics are mastered. You can understand different vocabulary registers. You master implicit sentances and culturally related formulations. You will be at ease with very technical topics. 👀 Reading: We will start covering classic French literature, technical texts, complexes articles. 🤭 Speaking: You will know how to use colloquial local expressions and formulate complex sentences for a wide range of situations and contexts. 🧞‍♂️ 🧚‍♀️ [Kids’ Class] 🧞‍♂️ 🧚‍♀️ [⏱️ 30 Minutes classes available] 🐣 5 years of teaching experience to children between 5-12 years old. 🐣 I do short, intense and fun sessions to maximise the use of your child’s attention span! 🐣 This course is designed to be very interactive, we use video’s, cartoons, songs, and a lot of fun exercises. 🐣 My method is based on awakening your child's curiosity and interest by using French. 🐣 Homework will be required and is an important part of the learning process. 🙊🇫🇷🙊 [Oral Expression] 🙊🇫🇷🙊 🇫🇷🇫🇷 I want you to speak, but also to SOUND French! 🇫🇷🇫🇷 🙊 Maximize your learning with a method based on roleplay and real life situations, movies and modern day series 💪🎯 🙊 My method is designed to maximize your speaking time, boost your confidence, and increase vocabulary spectrum to the maximum 🔝🔝 ⛔🙊⛔ No "French from the books" ⛔🙊⛔ 🙊 We have different ways to talk and vocabulary registers that are used in different situation. It is important you recognize and master them so you can communicate adequately in every situation 💡⭐🇫🇷 🎶🇫🇷🎶 [THE ACCENT] 🎶🇫🇷🎶 😤😤 I am very harsh on the accent and pronunciation 😤😤 🎶You will be practicing your pronunciation a lot in class and during homework. 🥊 💪 🎶I will give you specific pronunciation exercises, tongue twisters, etc. 🥊 🎶 I will also pay very special attention to it throughout regular class exercises 🎶 Having a good accent is not only important for people to understand you but also because it will boost your confidence. This makes it is an important part of the course 🍃 🥇 Practice makes perfect 🥇 🚀 🚀 🚀 ⏰ ⏰ ⏰ [CRASH COURSES] ⏰ ⏰ ⏰🚀 🚀 🚀 👨‍💼👩‍💼 JOB INTERVIEW PREPARATION 👨‍💼👩‍💼 ⏱️ DURATION: 3 HOURS. ✅ I will prepare you to pass your job interview in French like a pro 🦾✌️ ✅ Go through your CV, learn the appropriate vocabulary and key sentences, as well as develop the right language register, greetings and technical vocabulary! 🌟 💼 BUSINESS FRENCH 📈 ⏱️ DURATION: 10 HOURS 🇫🇷 ⭐ Want to make a big and lasting impression during your business meetings? We French have a very special and specific working culture. Knowing some of the strings will help you understand our business culture and will gain you the respect of your counterparts. 🇫🇷 ⭐ 🤝 Learn key sentences, and when to use them 🗝️ 🤝 Learn technical terms related to your field of business. 🛠️ 🤝 Know how and what to greet depending on the situation! 📜 WRITING YOUR CV 📜 ⏱️ DURATION: 3 HOURS 🖊️Writing a good CV in French will send out a great first impression of professionalism to your future employer! This crash course has 3️⃣ phases: 🖊️ Get to know you, your experience, your strenghts and weaknesses. 🖊️I write your CV in an appealing way for the French reader. 🖊️ Review and validation. ✈️TRAVELLING ✈️ ⏱️ DURATION: 5 HOURS ✈️ ✈️ Travelling to France, Belgium, Canada, or another French speaking country? Pick up these several sentences and expressions to make your trip feel easy and authentic! 💫 ✈️ Learn basic greetings, finding your whereabouts, ordering food, making reservations, telling your friend that he has the bill ..among others. ✈️ We just love it when you can speak our language! 😍😍 [Passing Exams and Certifications] Tests available: DELF/DALF: French Proficiency test. TFI: Internships of Jobs. TCF DAP: Study in France. DFP: Working in a French environment. TCF ANF: French citizenship. Levels covered: A1-C2 Types of exercise you will train for: Real life situation examination. Real questions from previous years. Oral comprehension. Oral Expression. Essay writing. Grammar exercises. 🥐 All PDF/MP3 materials are free 🥐 Please check the schedule before booking a class 🙏 🥐 25min/50min/80min Classes 🥐 Please contact me on Amazing Talker chatbox 🥐 Rescheduling (cancelling and changing) with more than 12 hours notice can be done without any penalty or cancellation charge. 🥐 Cancellation within 12 hours will be charged as a normal lesson. No refund. - Looking forward to see you in class! - A bientôt! 🇫🇷🥐
เรียกดูการแนะนำทั้งหมด

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำตัวเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียน
เวลาเริ่มต้นอื่น ๆ
ส่วนลดพิเศษสำหรับมากกว่า 5 บทเรียนดูราคาหรือตัวเลือกตะกร้าสินค้าด้านล่าง!

เวลาบทเรียน

แสดงตลอดเวลา
เพียง 0% ติวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง
ติวเตอร์คุณภาพสูงที่นักเรียนนิยมจำนวนมาก ได้รับการยกย่องใน AmazingTalker!

111 ภาษาฝรั่งเศสบทวิจารณ์หลักสูตร

ดำเนินการต่อ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2019 - 2021 Cercle des Francophones de Hanoi
 • 2016 - 2019 Olacio

ระดับการศึกษา

 • 2010 - 2015 Polytechnique Sophia Antipolis Cannes Business and Administration Masters degree

 • 2003 - 2009 Lycé Henry 4 Paris Baccalauréat littéraire

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2019 - 2021 Cercle des Francophones de Hanoi
 • 2016 - 2019 Olacio
ระดับการศึกษา
ใบรับรองใบอนุญาต

ซื้อหลักสูตร

ปัญหาที่พบบ่อย

วิธีการจอง

 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง

คำอธิบายค่าใช้จ่าย

 • คลาสประสบการณ์ประมาณ 25 นาที
 • หลักสูตรเป็นทางการประมาณ 50 นาที
 • ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหลักสูตรทางการมากกว่า 5 หลักสูตร (ขึ้นอยู่กับราคาของหลักสูตรของครู)

คำอธิบายคลาส

 • ไปที่เว็บไซต์ 10 นาทีก่อนเริ่มชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนของฉันเพื่อค้นหาชั้นเรียนแล้วคลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเปิดห้องเรียน ZOOM และเริ่มชั้นเรียน
 • โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ZOOM สำหรับบทเรียน (โปรดดาวน์โหลดแอป ZOOM ก่อน)

หมายเหตุสำหรับการถอน

 • เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรคุณสามารถเลือกที่จะรายงานปัญหาและครูสามารถเลือกกำหนดเวลาใหม่หรือคืนเงิน AT เหรียญ
 • หากครูไม่ตอบกลับเกิน 12 ชั่วโมงระบบจะคืนเงินให้ AT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการจอง
 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง
คำอธิบายค่าใช้จ่าย
คำอธิบายคลาส
หมายเหตุสำหรับการถอน

คำแนะนำของอาจารย์ที่คล้ายกัน

 • Myrtille 👀 French lessons for adult & kids
  🗣 conversation 🎓 DELF
  5・
  Teaching assistant for primary school students and Asian migrants🎖 3 years of experience teaching French to children and adults🎖 business interpreter from 2016🎖 solid experience in translation in the art field🎖 can speak Chinese, Cantonese and English🎖
  มากกว่านี้
 • TONY 💬 Daily conversation +🎓DELF
  -40%GROUP LESSON 👌OK
  5・
  🙆‍♂️ I lived and taught French in Taiwan, Australia, New Zealand, etc. 🙆‍♂️ With my help, if you have absolute belief and faith in the process, I promise you will reach your goal. 🙆‍♂️ No boring books but more personalized lessons.
  มากกว่านี้
 • Class A1-A2 /conversational
  4.94・
  * Master 1 Teaching French as a foreign language, Artois University * Bachelor degree in France Jean Moulin Lyon III. * French native * DELF preparation * 4 years experience in teaching French * Any level A1, A2, B1, B2, C1, C2 * Adapt the lesson to your needs * Have an important quantity of documents / ressources for the lesson
  มากกว่านี้
 • Children/Beginners/Business
  5・
  ⭐️ Native French: Level C2 (CECRL) ⭐️20 years of French lessons ⭐️ 8years at the University in France (Master II in Business) ⭐️Work in French with the United Nations ⭐️Writer, translator (books, reports, documentaries, videos) ⭐️Lived in France and Monaco ⭐️French for: children/teenagers/ adults/business people
  มากกว่านี้
 • Conversational French
  5・
  ⭐️ Diploma in International Business ✈️ Passionate about travel and foreign languages 📖 I have more than 4 years of teaching experience 📌 Adult Courses from Beginner to Advanced 📃 I help you prepare for your official French exams (DELF A1 to B2 & other exams).
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!

ซื้อหลักสูตร

David de Paris 🥐 #FrancaisFacile 🇫🇷 ✅ Language expert 🎓
Make.Grammar.Easy 🥐

฿111.31
ทดลองเรียน 25 นาที

ติดต่ออาจารย์