https://d1ebg4c3may5v9.cloudfront.net/users/images/000/249/069/normal/nppnjy.png?1636115652

🧸 𝓛𝓮𝓪 🧸 🎥KIDS • CONVERSATION EXPERT🎥

Speak English&Chinese
245ภาษาฝรั่งเศสบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว

การแนะนำตัวเอง

สามารถพูดภาษาอังกฤษ、ภาษาจีนตัวย่อ、ภาษาฝรั่งเศส、ภาษาจีนกวางตุ้ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ✨🎄🎅🏻ʟɪᴍɪᴛᴇᴅ ᴛɪᴍᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ ɪɴ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱꜱ🎅🏻🎄✨ 💥 Limited time 𝟑𝟬% discount 💥 One lesson experience ✨🎄🎅🏻 If you are interested, please contact me 🎅🏻🎄✨ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ᴛɪᴍᴇ-ꜱᴀᴠɪɴɢ ʜɪɢʜ-ᴇꜰꜰɪᴄɪᴇɴᴄʏ ᴄʟᴀꜱꜱ. The secret of French proficiency to be able to speak French quickly in a short time. 『💄 𝐖𝐡𝐨 𝐢𝐬 𝐋𝐞𝐚 ? 💄』 👄 Native speaker from ʙᴏʀᴅᴇᴀᴜx, South-West of France. 👄 Polyglot (self-taught 7+ languages) 👄 Now living in ᴄʜɪɴᴀ & married to a Chinese 👄 𝟑 years+ experience teaching French online & offline. 👄 Graduated in an English & French literature field. 『☕ 𝐖𝐡𝐲 𝐋𝐞𝐚 ? ☕』 🍰 𝟏𝟎𝟎% ꜰʀᴇɴᴄʜ ᴄʟᴀꜱꜱᴇꜱ 🍰 Possibility to explain in 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 or 𝘊𝘩𝘪𝘯𝘦𝘴𝘦. 🍰 Give a comfortable & friendly atmosphere. 🍰 Flexible teaching method for each student. 🍰 Speak French within 10 classes. 『🎥 𝐂𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 🎥』 *° ℂ𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 °* 🎞️ Ⓑᴇɢɪɴɴᴇʀ • Easy & Simple communication • Basic French expressions • Use of easy materials • Impress your entourage with your French 🎞️ Ⓘɴᴛᴇʀᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇ • Talk about daily things • Share your point of view • Switch easily from topics to topics • Understand French speaker speed 🎞️ Ⓐᴅᴠᴀɴᴄᴇᴅ • Level up the vocabulary • French expressions frequently used • Get the native speaker speaking speed • Casual talk 🎞️ Ⓨᴏᴜɴɢ ʟᴇᴀʀɴᴇʀꜱ (𝟔 - 𝟏𝟒 𝐲𝐨) • Play fun games (-𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯-) • Watch French Cartoons (-𝘷𝘰𝘤𝘢𝘣𝘶𝘭𝘢𝘳𝘺-) • Build French sentences (-𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨-) • Listen to French songs (-𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨-) 『🎨 𝐋𝐞𝐚'𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬 🎨』 🖌️ Ⓔᴍɪʟʏ ɪɴ ᴘᴀʀɪꜱ • Talk about the series • Like/Dislike • Point of View of this series 🖌️ Ⓕᴀꜱʜɪᴏɴ & ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ • Talk about the French style • French cosmetics brands • Your ‘Coup de Coeur‘ 『💄 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐋𝐞𝐚 𝐝𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 ? 💄』 👄 Ask you to present yourself in French (if possible) 👄 Present herself 👄Present you her teaching style 👄 Show you the materials that fit your goal 『☕ 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 ☕』 🍰 Long-term learning? Get a coupon ᴅɪꜱᴄᴏᴜɴᴛ. 🍰 Write for each class a review ?Get the first time two classes ʜᴀʟꜰ ᴘʀɪᴄᴇ 🍰 Message me at anytime 🍰 Get at the end of each classes : ᴄʟᴀꜱꜱᴇꜱ ɴᴏᴛᴇꜱ 『🎥 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐨𝐟 🎥』 🎞️ Please announce class cancel at least 4 hours in advance. 🎞️ Please schedule ALL of your classes in advance 🎞️ Please attend 50 minutes class within 10 minutes (After 10 minutes, the class will be marked as ‘complete’ & the student marked as ‘absent’) 🎞️ Please attend 25 minutes trial within 5 minutes (After 5 minutes, the class will be marked as ‘complete’ & the student marked as ‘absent’)
เรียกดูการแนะนำทั้งหมด

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำตัวเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียน
เวลาเริ่มต้นอื่น ๆ
ส่วนลดพิเศษสำหรับมากกว่า 5 บทเรียนดูราคาหรือตัวเลือกตะกร้าสินค้าด้านล่าง!

เวลาบทเรียน

แสดงตลอดเวลา

109 ภาษาฝรั่งเศสบทวิจารณ์หลักสูตร

ดำเนินการต่อ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2018 - 2018 Freelance
 • 2018 - 2020 Hampson | Playlife | Other School (CHINA)

ระดับการศึกษา

 • 2013 - 2016 Lycee Sud-Medoc English & French Literature

 • 2016 - 2017 Universite Bordeaux-Montaigne LLCER English

 • 2017 - 2018 Universite Bordeaux-Montaigne LLCER Japanese

 • 2018 - 2019 Mandarin House (美和汉语) Chinese language (HSK) - 中文

ใบรับรองใบอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2018 - 2018 Freelance
 • 2018 - 2020 Hampson | Playlife | Other School (CHINA)
ระดับการศึกษา
ใบรับรองใบอนุญาต

ซื้อหลักสูตร

ปัญหาที่พบบ่อย

วิธีการจอง

 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง

คำอธิบายค่าใช้จ่าย

 • คลาสประสบการณ์ประมาณ 25 นาที
 • หลักสูตรเป็นทางการประมาณ 50 นาที
 • ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหลักสูตรทางการมากกว่า 5 หลักสูตร (ขึ้นอยู่กับราคาของหลักสูตรของครู)

คำอธิบายคลาส

 • ไปที่เว็บไซต์ 10 นาทีก่อนเริ่มชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนของฉันเพื่อค้นหาชั้นเรียนแล้วคลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเปิดห้องเรียน ZOOM และเริ่มชั้นเรียน
 • โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ZOOM สำหรับบทเรียน (โปรดดาวน์โหลดแอป ZOOM ก่อน)

หมายเหตุสำหรับการถอน

 • เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรคุณสามารถเลือกที่จะรายงานปัญหาและครูสามารถเลือกกำหนดเวลาใหม่หรือคืนเงิน AT เหรียญ
 • หากครูไม่ตอบกลับเกิน 12 ชั่วโมงระบบจะคืนเงินให้ AT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการจอง
 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง
คำอธิบายค่าใช้จ่าย
คำอธิบายคลาส
หมายเหตุสำหรับการถอน

คำแนะนำของอาจารย์ที่คล้ายกัน

 • Pronunciation/Exams/Fluency
  5・
  🇫🇷NATIVE FRENCH FROM FRANCE🇫🇷 International Teacher🌟Experienced Online Teacher🌟Taught in 9 Countries🌟Conversation (A1-C1)🌟ALL Exams: DELF/TCV/DALF/TEF🌟Business French🌟University/Interview Preparation🌟Travel & Culture🌟Perfect Pronunciation🌟Fast Progress🚀Book a trial lesson and let’s practice French!🚀
  มากกว่านี้
 • Charlélie🔵⚪🔴 French teacher for more than 6 years 🥐 Focus on TCF 🍷 DELF exam
  Exam|Basic|Conversation
  5・
  Native French 🌟 beginners welcome 🌟 graduated from Lille University 🌟 master’s degree in language 🌟 6 years teaching experience 🌟 French teacher and education in Vietnam 🌟DELF and TCF exams 🌟From A1 to C1🌟Improve your understanding 🌟very patient 🌟
  มากกว่านี้
 • 🥇Germain🥇 | Learn French by speaking French
  Improve your Speaking 💪
  4.98・
  📢 Lived in Taiwan for 10 years 📢 Fluent in Chinese and English 📢 10 years Experience 📢 French Native Speaker 📢 100% Focus Speaking 📢 Provide Classes Video 🐯BEGINNER 🐯INTERMEDIATE 🐯ADVANCED SPEAK FRENCH & GAIN CONFIDENCE 💪
  มากกว่านี้
 • French communication
  5・
  Conversation-based 😊 Relaxed😎 Fun 🐣Efficient 👩‍🍳 You will speak a lot ! 💪 I also teach beginners and kids from 6 yo 🥰 I correct your mistakes and pronunciation in a nice way 🥰 We focus on what you're the most likely to need in real life🌟
  มากกว่านี้
 • David de Paris 🥐 #FrancaisFacile 🇫🇷 ✅ Language expert 🎓
  Make.Grammar.Easy 🥐
  5・
  🇫🇷 I was born and raised in Paris 🥐⭐⭐Teaching you the Paris accent is VERY important ⭐⭐ I can speak 🇨🇳 , 🇫🇷, 🇬🇧 , 🇪🇸, 🇮🇹, 🇵🇹, 🇳🇱 Let me show you how ✨ I taught French in 上海 for 5 years and studied in the 上海复旦大学 I have taught more than 10.000h of class to 15 different nationalities
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!

ซื้อหลักสูตร

🧸 𝓛𝓮𝓪 🧸 🎥KIDS • CONVERSATION EXPERT🎥
Speak English&Chinese

฿74.50
ทดลองเรียน 25 นาที

ติดต่ออาจารย์