bghkyw.png?1661916505

🇭🇰 Eugene - Certified Teacher 🏅 Adults & Kids 🗣 Conversation & Interest ⭐️ Chinese Tutoring ✏️

Any level Any age
287ปฐมวัยภาษาจีนกวางตุ้งบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว

การแนะนำตัวเอง

Speaks
ภาษาจีนกวางตุ้งNative
ภาษาอังกฤษC2 Proficient
ภาษาจีนตัวย่อC2 Proficient
🇭🇰 Native Cantonese Speaker, Proficient in Teaching Authentic Hong Kong Expressions 👩🏻‍🏫 Dedicated and Experienced Tutor with Years of Teaching Experience at Major Tutoring Centers 🔥 Completed 3000 Lessons in 1 year, One of the Hottest Cantonese Teachers on the AT Platform 🏅 Certified as "Only 1.8% High-Quality Teachers" on the Platform, 100% Satisfaction Rate 📚 Educated in Local Hong Kong Schools, Familiar with the Hong Kong Education System, Able to Assist Students Effectively 🎓 University Graduate, Fluent in Mandarin Chinese and English, Facilitating Communication and Teaching 📈 Successfully Helped Numerous Beginners Achieve Fluent Conversational Level in 3 to 4 Months 👍🏻 Students Include Popular Artists, Professional Singers, Trusted by Professionals in Teaching Skills 🌏 Students of All Ages (3 to 50+) and from Various Countries (China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, England, America, Australia, Canada) —————————————🌈【Adult Courses】🌈————————————— 📍Basic Cantonese / Beginner / Interest No Foundation? Difficulty Learning? ⭐️ Lessons can be conducted with Mandarin Chinese or English assistance, no pressure in understanding ⭐️ Learn Cantonese pronunciation, self-introduction, greetings, dates, and time in 5 lessons ⭐️ Master basic daily vocabulary and simple conversational skills in 10 lessons 🫶🏻 Welcome students with zero foundation, classes are fun and relaxed, making you fall in love with learning Cantonese quickly 📍Intermediate Cantonese / Advanced / Specific Purpose Can Understand but Struggle to Speak? ⭐️ Plenty of speaking practice to improve listening and conversational skills ⭐️ Cover everyday conversational topics: food, shopping, transportation, weather, personal matters, accommodation, seeking medical help, etc. ⭐️ Personalized curriculum can be tailored based on student's needs, such as travel, studying abroad, interviews, business conversations 🫶🏻 Understand the needs of Hong Kong expats, international students, and new immigrants, focusing on practical content 📍Advanced Cantonese / Enhancement / Challenge Strange Accent? Not Fluent in Expressions? ⭐️ Teach practical slang and trendy expressions for a more authentic way of communication ⭐️ Interested in free talk? Welcome! No restrictions on topics 🫶🏻 The teacher is your good partner for practicing oral skills, making learning effective and enjoyable —————————————🌈【Children's Courses】🌈————————————— 📍Children's Cantonese (Preferred by International School Students/Overseas Children) ⭐️ Classes conducted through 🎼 nursery rhymes, 🎞️ animations, 🧩 games, 📖 storybooks, making learning fun and easy for children ⭐️ Teach various daily life topics, such as 🐶 animals, 🍎 fruits and vegetables, 🎨 colors, 👀 body parts, 🌦️ weather, etc. ⭐️ Accumulate vocabulary, construct sentences, gradually develop children's Cantonese expression abilities —————————————🌈【Chinese Courses】🌈————————————— 📍Chinese Learning (Suitable for Local Kindergarten/Primary School Students) ⭐️ Years of experience in private tutoring and formal tutoring institutions, rich teaching experience ⭐️ Early literacy classes can start from 3 years old, providing enjoyable lessons to cultivate children's interest in learning Chinese characters ⭐️ Primary school Chinese tutoring, comprehensive improvement in 📖 reading, 📝 writing, 🗣️ speaking skills —————————————🌈【About Courses】🌈————————————— 🔔 Classroom Rules ⭐️ Welcome to communicate and discuss, adjust the progress of the course ⭐️ Provide class notes for review after class ⭐️ If you want to change or cancel the class after the appointment, please do so 12 hours before the class ⭐️ If you have not attended the class within 15 minutes, the class will be confirmed as completed and cannot be returned ⭐️ If necessary, you can obtain key recording notes from the teacher after class 🎉 Come and experience Eugene's Cantonese Class 🎉
เรียกดูการแนะนำทั้งหมด

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำตัวเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียน
เวลาเริ่มต้นอื่น ๆ
ส่วนลดพิเศษสำหรับมากกว่า 5 บทเรียนดูราคาหรือตัวเลือกตะกร้าสินค้าด้านล่าง!

เวลาบทเรียน

แสดงตลอดเวลา
เพียง 0% ติวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง
ติวเตอร์คุณภาพสูงที่นักเรียนนิยมจำนวนมาก ได้รับการยกย่องใน AmazingTalker!

6 ปฐมวัยภาษาจีนกวางตุ้งบทวิจารณ์หลักสูตร

 • ไม่ระบุชื่อ
  ก.ค. 11, 2024
  I am immensely grateful for Eugene's guidance and support. She has not only improved my language skills but also fostered a deeper appreciation for Cantonese culture. Eugene is a remarkable teacher, and I wholeheartedly recommend her to anyone seeking to learn Cantonese.
 • ไม่ระบุชื่อ
  ก.ค. 11, 2024
  Eugene is incredibly patient and attentive to the needs of her students. She always takes the time to ensure that everyone fully grasps the material, and she is more than willing to provide additional support whenever needed. Her encouragement and positive attitude have been instrumental in building my confidence and enthusiasm for learning Cantonese.
แสดงความเห็น 6 ทั้งหมด

ข้อมูลประสิทธิภาพครู

ดำเนินการต่อ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2012 - 2016 Logic Learning Centre
 • 2009 - 2012 YWCA

ระดับการศึกษา

 • 2009 - 2012 Open University of Hong Kong Bachelor Degree of Social Sciences

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2012 - 2016 Logic Learning Centre
 • 2009 - 2012 YWCA
ระดับการศึกษา
 • 2009 - 2012

  Open University of Hong Kong

  Bachelor Degree of Social Sciences

ปัญหาที่พบบ่อย

วิธีการจอง

 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง

คำอธิบายค่าใช้จ่าย

 • คลาสประสบการณ์ประมาณ 25 นาที
 • หลักสูตรเป็นทางการประมาณ 50 นาที
 • ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหลักสูตรทางการมากกว่า 5 หลักสูตร (ขึ้นอยู่กับราคาของหลักสูตรของครู)

คำอธิบายคลาส

 • ไปที่เว็บไซต์ 10 นาทีก่อนเริ่มชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนของฉันเพื่อค้นหาชั้นเรียนแล้วคลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเปิดห้องเรียน ZOOM และเริ่มชั้นเรียน
 • โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ZOOM สำหรับบทเรียน (โปรดดาวน์โหลดแอป ZOOM ก่อน)

หมายเหตุสำหรับการถอน

 • เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรคุณสามารถเลือกที่จะรายงานปัญหาและครูสามารถเลือกกำหนดเวลาใหม่หรือคืนเงิน AT เหรียญ
 • หากครูไม่ตอบกลับเกิน 12 ชั่วโมงระบบจะคืนเงินให้ AT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการจอง
 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง
คำอธิบายค่าใช้จ่าย
 • คลาสประสบการณ์ประมาณ 25 นาที
 • หลักสูตรเป็นทางการประมาณ 50 นาที
 • ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหลักสูตรทางการมากกว่า 5 หลักสูตร (ขึ้นอยู่กับราคาของหลักสูตรของครู)
คำอธิบายคลาส
 • ไปที่เว็บไซต์ 10 นาทีก่อนเริ่มชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนของฉันเพื่อค้นหาชั้นเรียนแล้วคลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเปิดห้องเรียน ZOOM และเริ่มชั้นเรียน
 • โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ZOOM สำหรับบทเรียน (โปรดดาวน์โหลดแอป ZOOM ก่อน)
หมายเหตุสำหรับการถอน
 • เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรคุณสามารถเลือกที่จะรายงานปัญหาและครูสามารถเลือกกำหนดเวลาใหม่หรือคืนเงิน AT เหรียญ
 • หากครูไม่ตอบกลับเกิน 12 ชั่วโมงระบบจะคืนเงินให้ AT ให้คุณโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำของอาจารย์ที่คล้ายกัน

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!
ติดต่ออาจารย์