https://d1ebg4c3may5v9.cloudfront.net/users/images/000/643/846/normal/xtnlvn.png?1621473056

Russell's ESL & IELTS Tutoring. GET ENGLISH FAST!

Native speaker/ IELTS Expert
957ภาษาอังกฤษบทเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว

การแนะนำตัวเอง

อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนสดได้ในขณะนี้

สามารถพูดภาษาอังกฤษ

❓ You want to be an effective communicator in English?❓Need 6 to 8.5 in IELTS, CEF, Mainsuite, Business. 👀 Customized courses & lesson plans + over 300 Cambridge IELTS FREE resources available. 👍 Patient, fun, relaxed & professional classes. 👉👉 Please look at the information below. 📣 Message me anytime to answer ALL your questions. It is a big decision choosing a tutor, I understand. 👀 Discounts for full custom courses! 👌 Lets talk about your needs, goals, budget & time frame. ⚡ Your goal is my goal ! We work together to design the course you need to GET ENGLISH !! ❓ WHAT DO YOU GET FOR YOUR 💲💲 IN MY CLASSES ❓ ⏰ All my experience & knowledge as a native English speaker, 30+ years teaching others. 📜 My knowledge as a TESOL Certified Advanced Diploma in Teaching IELTS, ESL, TEFOL, TESL, EFL. 🛠 ALL the tools & advanced study methods, tips to succeed. 💻🖨📄 CUSTOM course plan specific to your goal. FLEXIBLE course plan that can be adjusted. STUDY at your speed, fast or take your time. NATURAL learning with real life context. FREE lesson plans & materials from every lesson sent to you for future reference/home work. PERSONAL service , caring, patient, fun atmosphere. WE ARE A TEAM. Join my personal student group to chat, tips and share experiences. 👍✔😊 MY STUDENT IELTS SUCCESS STORIES... What some of my students have said: 林志育 Oct 8, 2021 Josh from Taiwan I prepared IELTS for merely two months in which Russell and I mainly focused on Writing and Speaking. After meeting Russell, I got band 7 in writing and 6.5 in speaking. Regarding to writing, Russell sent me an ielts mock test each week and he revised it for me. His assessments were accurate, thereby I could grasp the pattern of IELTS quickly. As for speaking, we had left no stone unturned as much as we could because my speaking basis wasn't so solid at first. He gave me a database of previous ielts speaking test, so I could familiarize the framework rapidly. In a nutshell, I really recommend Russell's courses. He is credible, qualified and his pet Louis is fairly adorable. Li Ching Yih (Mary from Hong Kong) Jul 27, 2021 I have taken IELTS on June and scored 6.0 in speaking, while I had to improve my results from 6.0 to at least 6.5 in three weeks. Glad that Russel helped me a lot with mock speaking test and going through past questions in such tight schedule. He also provided really useful feedback and tips for my speaking test! I can see my improvements after each session and I was much more confident in speaking English. I scored 7.0 in my IELTS and I was extremely happy with it! Russel also helped me with my writing skills, he sacrificed his personal time to grade my writing exercise and provided genuinely helpful advice on them. He explained the band score requirements in great detail, and analysed my writings to give me practical recommendations on how to improve my writings. Really appreciate that! I have improved my writing score from 6.5 to 7.0 in these three weeks! Really patient and good teacher! Teacher reply Oct 9, 2021 Thanks for the great review Mary. Congratulations on your success. A great improvement in just a few short weeks. Focused tutoring to meet your IELTS goal. Good luck with your future study !! PAWACH KULTEERAJESADA ( Laos) Jul 12, 2021 Finally got IELTS 6.0! it was a tight schedule and limited timeframe. Thanks to Mr.Brown for his help. Teacher reply Oct 9, 2021 Well done Pawach...we had a short time to prepare but you made your target Ielts band score in all skills. Emad Amoo Jul 23, 2021 Amazing tutor for any individual who wishes to get IELTS 7 & above !!!! ✅ MY CLASS RESULTS 👍 ⏩ FLUENT English speech and ACCENT reduction. Sound like, use native speaker vocabulary. ⏩ UP TO IELTS 8.5/C-2/CPE or BEC level Speaking, Writing, Reading & Listening skills. ⏩ CONFIDENCE to "go for it " and get your personal goals in life. ⏩ IELTS TEST preparation. You will learn ALL the questions types, test format & parts, common topics & detailed "how too" answer strategies in all 4 language skills. ⏩ ENCOURAGEMENT/MOTIVATION to get to your English level DONE ! Its really up to you, I have your back! 🤝🥇🏆 I AM HERE TO WORK BESIDE YOU, WITH YOU..MESSAGE ME IF YOU HAVE ANY QUESTIONS... 😁 👍✔ NOTE TO ALL MY VALUED CURRENT and NEW STUDENTS; If possible please schedule your purchased sessions as soon as possible to avoid the times and days suitable to you being booked out. FURTHER, please consider carefully your schedule. Late cancellations or changes are very inconvenient to both other students who could use that timeslot in peak times. And to myself, as the tutor, I plan ahead and prepare sessions to provide my students with the best possible service and courses to meet timeframes of IELTS test dates etc...I understand life changes from time to time but please consider others also, how inconvenient a late cancellation may cause to others. THANKS look forward to seeing you in our next session !! Russell B. ✅ IELTS specialist in exam preparation. ✅ Academic English. ✅ Business English. ✅ General conversation for immigration/ visa /travel purposes. ✅ SPEAKING, WRITING, READING & LISTENING SKILLS in detail. ✅ Grammar & Vocabulary. ✅ Specialist in pronunciation and accent reduction. ✅ Communicate like a native speaker. ✅ Adults and Children. ✅ A RANGE OF LOWER COST STANDARD COURSES AVAILABLE ..PRIVATE or GROUP 🟢🟢NOTE 🔜🔜 Many more STANDARD courses available, please ask me for more details. OR I will custom design a course for you.... ADULT 'STANDARD' COURSE EXAMPLES; 1️⃣ 10 IELTS WRITING LESSONS GENERAL or ACADEMIC (15 Lesson course with tests & grading also available) ▶ x2 Part 1- Test Format/Common Topics ▶ x2 Part 1- Main common question types ▶ x2 Part 2-Essay types/differences ▶ x2 Part 2-Providing Solutions ▶ x2 Part 2-Advantages and Disadvantages. 2️⃣ 10 LESSONS IELTS SPEAKING PREPARATION (More detailed 15 lesson course also available) ▶ x2 Fluency, Coherence, Vocabulary, Pronunciation. ▶ x1 Part 1 in detail ▶ x1 Part 2 in detail ▶ x1 Part 3 in detail ▶ x1 Linking words, Idioms and phrases ▶ x3 Full speaking tests and feedback, IELTS grading. ▶ x1 How to prepare ❌❌❌ MORE COURSES AVAILABLE, JUST ASK THANKS. ✔✔✔✔✔ 💚💚 FREE STUFF !!!!! 💖💖💖 ⏩ Study tips to make your English learning easier & faster. ⏩ Motivation & encouragement to get to your goal, we work together ! ⏩ Have a look or talk to me about my specifically designed Programs that I deliver in Groups or 1 on 1. ⏩ If you have friends or family who have the same English needs it is much cheaper in a group program. 🆒 30+ years experience in a number of different educational jobs 🆒 Online ESL & IELTS tutoring with students from China, Brazil, Columbia, India & South Korea..All are welcome! 🆒🆒🆒 Very easy, natural teaching style. Learning by practice in real life contexts. 😜 Class Rules; 🙂 1) Be punctual, I am, I can wait 10 minutes for you but my next student is waiting. 2) If your late, or no show to a booked class, sorry the class will still be charged. 3) Cancellation should be minimum 12 hours prior to your class start time. 4) Complete any assignments or home work prior to your next lesson. 5) Practice, practice , practice.... 6) Smile, we have all had to learn in our lives, enjoy the experience!
เรียกดูการแนะนำทั้งหมด

คลาสกลุ่ม

ส่วนลด 40% จากบทเรียนที่เป็นทางการมีข้อเสนอ จำกัด !
👌🦘😁 SAVE $$$ by starting your IELTS preparation in my GROUP sessions !! IELTS SPEAKING and ACADEMIC WRITING TEST TUTORIAL $14 / 50 mins x 4 sessions. (2-3 students) 👪 Course Results: Understand the test formats, assessment criteria, speaking and writing structures, content required and strategies for time management. Tips and strategies for success ! FREE practice materials included ! Fun environment to learn with others. Further DISCOUNTS for 1 on 1 lessons following course completion. NOTE: Course will be held in the evening usually 7PM Hong Kong time. 2 x session per week for speaking or writing. Exact times and start dates depend on demand. PLEASE message Russell in Amazing Talker chat for more details. ✅✅ NEED HELP WITH READING or LISTENING ? Please message Russell for further information on packages available.
View full course information

วิดีโอแนะนำ

วิดีโอแนะนำตัวเอง
พลัสวิดีโอใด ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียน
เวลาเริ่มต้นอื่น ๆ
ส่วนลดพิเศษสำหรับมากกว่า 5 บทเรียนดูราคาหรือตัวเลือกตะกร้าสินค้าด้านล่าง!

เวลาบทเรียน

แสดงตลอดเวลา
เพียง 0% ติวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง
ติวเตอร์คุณภาพสูงที่นักเรียนนิยมจำนวนมาก ได้รับการยกย่องใน AmazingTalker!

213 ภาษาอังกฤษบทวิจารณ์หลักสูตร

ดำเนินการต่อ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2021 - 2021 Tesol Australia
 • 2020 - 2021 Wonder English
 • 2009 - 2020 Self Employed Business Owner
 • 2007 - 2009 Campbell Page

ระดับการศึกษา

 • 2020 - 2021 TESOL Australia Education Diploma IELTS

 • 2020 - 2021 TESOL Australia Education Diploma TESOL

 • 2002 - 2002 Auswide Projects Education Workplace Assessment and Training

ใบรับรองใบอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2021 - 2021 Tesol Australia
 • 2020 - 2021 Wonder English
 • 2009 - 2020 Self Employed Business Owner
 • 2007 - 2009 Campbell Page
ระดับการศึกษา
ใบรับรองใบอนุญาต

ซื้อหลักสูตร

ปัญหาที่พบบ่อย

วิธีการจอง

 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง

คำอธิบายค่าใช้จ่าย

 • คลาสประสบการณ์ประมาณ 25 นาที
 • หลักสูตรเป็นทางการประมาณ 50 นาที
 • ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อหลักสูตรทางการมากกว่า 5 หลักสูตร (ขึ้นอยู่กับราคาของหลักสูตรของครู)

คำอธิบายคลาส

 • ไปที่เว็บไซต์ 10 นาทีก่อนเริ่มชั้นเรียนเลือกชั้นเรียนของฉันเพื่อค้นหาชั้นเรียนแล้วคลิกเข้าห้องเรียนเพื่อเปิดห้องเรียน ZOOM และเริ่มชั้นเรียน
 • โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ ZOOM สำหรับบทเรียน (โปรดดาวน์โหลดแอป ZOOM ก่อน)

หมายเหตุสำหรับการถอน

 • เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรคุณสามารถเลือกที่จะรายงานปัญหาและครูสามารถเลือกกำหนดเวลาใหม่หรือคืนเงิน AT เหรียญ
 • หากครูไม่ตอบกลับเกิน 12 ชั่วโมงระบบจะคืนเงินให้ AT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
วิธีการจอง
 • คุณสามารถจองหลักสูตรตามเวลาของปฏิทินของครูหลังจากซื้อหลักสูตร
 • ถ้าครูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสอนได้ทันทีคุณสามารถจองนัดได้ทันที
 • ถ้าครูไม่ออนไลน์คุณสามารถจองบทเรียนได้นานถึง 24 ชั่วโมงในภายหลัง
คำอธิบายค่าใช้จ่าย
คำอธิบายคลาส
หมายเหตุสำหรับการถอน

คำแนะนำของอาจารย์ที่คล้ายกัน

 • A Journey in English 👣
  4.99・
  Ask about my Christmas Sale 🌲 ⭐️You Can Learn Conversation/Writing ✏️ Reading for kids 📖& Adult Speaking👑 Pronunciation 👥 Speak confidently👍Minimize common errors Build from unknown-known with an American English Native 🇺🇸(currently living in South Korea)🇰🇷
  มากกว่านี้
 • 🔥🇺🇸🔥Tammy🌏Public speaking Instructor💼Business English
  20 -Years Teaching Experience
  4.98・
  💥🇺🇸💥🔸Native U.S.🔸20+yrs private coaching/teaching🔸7+yrs business management🔸TESOL cert.✍️️BA Educational Linguistics🔸Public speaking instructor 20+yrs💫Courses💼Business English🌏Public speaking/presentation skills🔥Conversational English/Adults
  มากกว่านี้
 • Lucia 🌟 conversation 🎉 kids &adults 😊
  Conversation💡 Fluency 🌟
  5・
  United States accent, clear and easy to understand 🇺🇸 Native English Speaker 💫 Improve your conversation skills, learn new vocabulary, practice grammar, test preparation, language for travel, correct pronunciation 🗣 Classes for adults and young learners 🎉 Ages 3-10 👧
  มากกว่านี้
 • 💥KIDS!💥🇨🇦TeacherMartin🇨🇦🇹🇼🇯🇵💥KIDS💥4-17yrs❗️👶/🧒🏼
  25 Years Teaching! 20,000hrs+
  4.98・
  🚸KIDS EXPERT. Dedicated, experienced ! KIDS 3 to 12yrs! Fun! Exciting! True love of teaching. I was school owner 14 years, Osaka, Japan🇯🇵! Get your child speaking well and fluent in the shortest time–smiling & laughing with every step! Teacher trainer. Curriculum developer. In Taiwan🇹🇼 for 6 years. My door is now open. Welcome!
  มากกว่านี้
 • Natalie🌞 THREE FUN Languages for KIDS🌞
  Conversation🎖 Tests
  5・
  ⛩⛩ SALE $2 - TRIAL - ONE WEEK ONLY⛩⛩ 🎪 FUN ENGLISH for Kids and Young Adults. 🔊SPEAKS THREE Languages – English, Japanese, Indonesian.💡GRADUATE in English Literature🥼CAMBRIDGE Certificate in TEACHING ✨. 4+ YEARS Experience 💡ENGLISH TEACHER Certificate
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!

ซื้อหลักสูตร

Russell's ESL & IELTS Tutoring. GET ENGLISH FAST!
Native speaker/ IELTS Expert

฿296.82
ทดลองเรียน 25 นาที

ติดต่ออาจารย์