【2021ภาษาเยอรมันแนะนำโรงเรียนกวดวิชา】6 ยอดนิยมภาษาเยอรมันภาพรวมของการประเมินของหลักสูตร

AmazingTalker สะสมบันทึกการเรียนของนักเรียนมากกว่า 1185744 มีหลักสูตรพื้อนฐานภาษาเยอรมัน และหลักสูตรใบรับรองภาษาเยอรมัน หลักสูตรอื่นๆ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับการทดสอบของ ภาษาเยอรมัน]หลัดสูตรทดสอบ、 ภาษาเยอรมันหลักสูตรการรับรอง อื่นๆ,หรือใช้ความสามารถที่หนักแน่่นภาษาเยอรมันในการยกระดับ หลักสููตรภาษาเยอรมัน 、 หลักสูตรทางธุรกิจภาษาเยอรมัน 、 ภาษาเยอรมันหลักสูตรการออกเสียงอย่างธรรมชาติเป็นต้น เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ และให้ข้อมูลผลการประเมินผลนักเรียน ให้คุณได้พิจรณาในการตัดสิน。

หากต้องการรายละเอียดที่ชัดเจน เราจะให้ติวเตอร์ที่เป็นมืออาชีพสอบถามเชิงลึกถึงความต้องการในการเรียนของคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่าพื้นฐานในกาารบอกถึงความต้องการของคุณ เราจะใช้ AI ในการแนะนำติวเตอร์ที่เหมาะสมกับคุณโดยอัตโนมัติ ที่จะมาช่วยเหลือคุณ หากดูการประเมินการเทีียบของหลักสูตตภาษาเยอรมันของนักเรียนมากขึ้นแล้ว เนื้อความในหน้านี้จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณ และแนบ ภาษาเยอรมันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการเรียนต่างๆ ในการอ้างอิงของคุณ。

 • 0
  นักเรียนที่เรียนที่นี่
 • 0
  ครูมืออาชีพ
 • 99.68%
  คะแนนความพึงพอใจ

คุณต้องการอะไรสำหรับหลักสูตรของคุณ?

 • ภาษาเยอรมันสอบ
 • ระดับเริ่มต้นภาษาเยอรมัน
 • ภาษาเยอรมันไปต่างประเทศ
 • ระดับกลางภาษาเยอรมัน
 • ระดับต้นภาษาเยอรมัน
 • ท่องเที่ยวภาษาเยอรมัน
 • ภาษาเยอรมันสนใจ
 • ภาษาเยอรมันสนทนา
 • ปฐมวัยภาษาเยอรมัน (3-5)
ถัดไป

หลักสูตรภาษาเยอรมันพื้นฐาน

ระดับเริ่มต้นภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน เข้าร่วมใน AmazingTalker ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีสามารถในระดับหนึ่่ง ที่อาจไม่สามารถแสดงหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่มีรากฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว และต้องการการโอกาสฝึกฝนจำนวนมาก ในส่วนนี้ติวเตอร์จะออกแบบตามสถานะของนักเรียนแต่ละคน!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายระดับเริ่มต้นภาษาเยอรมันติวเตอร์

ระดับต้นภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน ระดับแรกของ AmazingTalker สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการแสดงออกอยู่แล้ว โดยผ่านสถานการณ์และแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติที่แตกต่างกัน สามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการเชื่อมโยงการใช้จริงในระหว่างหลักสูตรที่เจาะลึกและชีวิตประจำวัน จะช่วยให้นักเรียนภาษาเยอรมันระดับเริ่มต้น มีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายระดับต้นภาษาเยอรมันติวเตอร์

ภาษาเยอรมันสนทนา

เริ่มต้นฝึกฝนจากสถานะการสนทนา และทำลายหลักสูตรการสนทนาแบบยัดเยียดดั้นเดิม และออกแบบหลักสูตรการพูดมากมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด สุดท้ายผ่านสำเนียงที่แตกต่างกันของติวเตอร์ใน 60 ประเทศ คุณจะคุ้นเคยกับการใช้ถ้อยคำและการใช้ภาษาเยอรมันของแต่ละประเทศ และรู้จัดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันน่าสนใจของแต่ละประเทศ!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายภาษาเยอรมันสนทนาติวเตอร์

เด็กภาษาเยอรมัน (4-11)

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-11 ปี หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาคู่ ภาษาเยอรมัน เป็นหลัก โดยใช้ ภาษาเยอรมันให้เด็กได้ค้นพบการเรียนรู้ที่น่าสนุกและน่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรู้ ภาษาเยอรมัน แล้วพัฒนาในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ。

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายเด็กภาษาเยอรมัน (4-11)ติวเตอร์

ภาษาเยอรมันไวยากรณ์

ออกแบบหลักสูตรไวยากรณ์ ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนที่มีระดับที่ต่างกัน เนื่องจากทุกคนมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ไม่เท่ากัน ที่สำคัญหลังได้รู้ถึงระดับของนักเรียน แล้วออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกันเป็นหลัก ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ไวยากรณ์ ภาษาเยอรมัน ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้ของ ภาษาเยอรมัน!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายภาษาเยอรมันไวยากรณ์ติวเตอร์

พื้นฐานภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน พื้นฐานของ AmazingTalker ได้รับการออกแบบตามระดับของืั้แตกต่างกันของนักเรียน เนื่องจากระดับคำศัพท์และวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน และเป็นสาเหตุที่ทำให้หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่จะแตกต่างกัน ใช้ลักษณะที่กำหนดขึ้นเองมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามระดับที่แตกต่างกัน จะทำให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานภาษาเยอรมันติวเตอร์
ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

การประเมินผลของคนนับหมื่นถึงสมบัติของหลักสูตร

ที่ 1 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

สร้างหลักสูตรเฉพราะสำหรับคุณ

AmazingTalker รู้ว่าความสามารถการเริ่มต้นภาษาเยอรมันของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่เน้นการปรับเปลี่ยนการเรียน เน้นที่เป้าหมายและความสามารถของนักเรียน โดยผ่านการเจาะลึกถึงความยากลำบากและปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ติวเตอร์จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียน โดยปรับหลักสูตรและวิธีการสอน ตามความคืบหน้าของสถาณะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนใช้วิธีที่ตามความถนัดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้ และสามารถสะสม ภาษาเยอรมันความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง。

มีนักเรียนที่ทดลองแล้ว 1185744

ที่ 2 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ระบบการเรียนที่ยื่ดหยุ่น

AmazingTalker เข้าใจถึงสถานที่และเวลา ภาษาเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของความยากลำบากในการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่จะทำลายกำแพงระหว่างเวลาและสถานที่ ด้วยผ่านวิธีออนไลน์ แบบ 1 ต่อ 1 และคลาสเรียนขนาดเล็กแบบ 6 คน เพื่อทำให้นักเรียนแต่ละคน ง่ายต่อการเรียนในแต่ละเวลาและสถานที่ โดยจะไม่มีเหตุการที่เกิดเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน ทำให้ต้องหยุดชะงักในหลักสูตร เรียนรู้ผ่านออนไลน์ที่ยืดหยุ่น ทำให้ตัวเองไม่หยุดกลางคาง ผ่าน AmazingTalker ในครั้งนี้ ทำให้ความสามารถในการเรียนภาษาเยอรมันของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม。

สามารถเรียนได้ใน 24 ชั่วโมง มีติวเตอร์มากกว่า 119 ประเทศ

ที่ 3 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ใช้แบบ ฝึกหัดเยอะๆ

AmazingTalker รู้ว่านอกเหนือจากเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้สภาพแวดล้อม ภาษาเยอรมัน หากคุณมีแต่แบบท่องจำภาษาเยอรมันนั้น ไม่สามารถเชี่ยวชาญภาษาได้ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมแบบเต็มภาษาเยอรมัน}รูปแบบ และครึ่งภาษาเยอรมันรูปแบบ เมื่อคุณพูดเยอะและแสดงออกในคลาสเรียน ก็จะสะสมความสามารถในการใช้ ภาษาเยอรมัน และเพิ่มความสามารถภาษาเยอรมันของคุณให้เร็วขึ้น และเรียนรู้ภาษาเยอรมันกับติวเตอร์ต่างชาติที่มาจากทั่วโลก เพื่อให้ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่สองของคุณ。

ช่วยให้นักเรียนเรียนครบนับพันคลาสในทุกวัน

ที่ 4 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ติวเตอร์ตรวจสอบความคืบหน้า

AmazingTalker รู้วิธีการเรียนรู้ภาษาเยอรมันนักเรียนหลายคนไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่รู้ว่าระดับและความคืบหน้าถึงตรงไหน เราใช้วิธีผ่านการเรียนรู้ที่สร้างหลักสูตรเฉพราะของแต่ละคน ให้ติวเตอร์ติดตามความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนเข้าใจถึง ระยะเวลาที่ต้องทุ่มเทและในส่วนที่ต้องพัฒนา เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยคำปรึกษาและคำแนะนำข้อมูลผ่านการดูแลของติวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องเดาหรือจินตนาการ

ค่าเรียนเฉลี่ย $ 200-800 ต่อชั่วโมง

ที่ 5 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ติวเตอร์ช่วยเหลือช่วยทันที

AmazingTalker เข้าใจจุดยากลำบากภาษาเยอรมันของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดติววิชาดั้งเดิม เมื่อเจอคำถามที่อยากจะถาม รู้สึกอืดอันที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ ดังนั้นให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากติวเตอร์อย่างทันที ในที่นี้คุณสามารถค้นหาผู้สอนมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลก โดยวิธีการสอบถามโดยตรงหรือโทรถามด้วยความรวบเร็ว เพื่อมาไขข้อสงสัยและความยากลำบากของคุณ ไม่ว่าเวลาไหน ที่แห่งใด ก็สามารถค้นหาติวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมใน AmazingTalker เพื่อตอบคำถามของคุณ。

ติวเตอร์มากกว่า 7692ท่าน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

วิธีใช้

1
เลือกติวเตอร์

เข้าดูเรซูเม่ของติวเตอร์ และสนททนากับติวเตอร์

2
จองเวลา

เลือกเวลาที่สะดวกในการเริ่มคลาสเรียนแรก

3
เรียนแบบโทรวีดีโอ

เรียนรู้ผ่านโทรวิดีโอฟรีบนเครื่องมือโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

AmazingTalkerออนไลน์ภาษาเยอรมันติวเตอร์
 • ℍ𝕒𝕟𝕤🧀 Der professionellste Deutschlehrer der AT💫 Neue Schüler warten🐥 Danke~💛
  Mentees Aufnahme~ ✨💛
  5・
  🐥 Ich bin Hans~ 🐥 💫2000 Stunden auf AT 💫AT-Plattform TOP 0.9% Lehrer 💫Keine Aufnahme für neue Schüler! 💫Sprich einfach Deutsch! 💫Kurse nur für dich 💫Kontinuierliche Optimierung 💫Super effizient 💫Siehe deinen eigenen Fortschritt 💫Auch auf Deutsch unterrichtet
  มากกว่านี้
 • 🥇Alleskönner🥇
  5・
  🇩🇪Deutscher - in Deutschland 🇩🇪 geboren und aufgewachsen 📖 Gelernter Kaufmann 📚 TEFL Zertifikat 🏅 mehr als 3 Jahre Erfahrung im Unterrichten! 💬 Ich spreche 4 Sprachen (Deutsch 🇩🇪 , English 🇬🇧 , Polnisch 🇵🇱 , Japanisch 🇯🇵 )
  มากกว่านี้
 • TEFL & TESOL ZERTIFIZIERT
  4.98・
  Stärken Sie ihr Wissen und lernen Sie noch heute Deutsch. Viel Spaß haben, beim Erweitern Ihres Wissens in einer entspannten Umgebung. Ich bin gebürtige Deutsche und spreche bereits vier Sprachen und Sie ..? Ich habe vielen Schülern geholfen den Test zu bestehen, und ihre Aussprache korrigiert und Selbstvertrauen aufgebaut!
  มากกว่านี้
 • Kati 🙂 studied Teacher - Native speaker -
  Conversation |Beginners| Kids
  4.93・
  > Studium in Deutschland, Bachelor and Master of Arts in Education > Referendariat in Deutschland > 5 jährige Erfahrung im Unterrichten an deutschen Schulen > Muttersprachlerin Deutsch > Unterrichte sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche
  มากกว่านี้
 • Deutscher Muttersprachler
  4.99・
  Willkommen! 你好 ✅ 7+ Jahre Erfahrung ✅ verwendet sein eigenes Material (https://youtu.be/dZqu-a6d5XU) ✅ hat einen Kurs für Kinder entwickelt ✅ unterrichtete über 4000 Stunden im Klassenzimmer und 4600 Stunden online ✅ spricht Deutsch, Englisch, Spanisch (A2) und Chinesisch (HSK 3) ✅ arbeitete als Schulleiter einer Sprachschule in China
  มากกว่านี้
 • Michael💎authentisches Deutsch!
  A1-C2
  4.98・
  Deutscher Muttersprachler * Bachelor of Arts * ich habe Germanistik und Anglistik studiert * großer Fan der amerikanischen Kultur * Erfahrungen als Nachhilfelehrer von Schülern * sehr geduldig :) * ich werde mich auf eure Interessen und Hobbys konzentrieren * individueller Unterricht, der Spaß macht
  มากกว่านี้
 • 🍀Geduldig🍀Lustig🍀Leidenschaft
  5・
  🚀KINDER & ERWACHSENE Favorit ✏️FLIESENT in Englisch 👑Muttersprache Deutsch & Schweizerdeutsch 👩‍🏫25 oder 50 Minuten Unterricht 🍀Freundlich, leidenschaftlich und sehr geduldig ✈️Deutsch für unterwegs ✨Lass uns Spaß haben ✨Spezialisiert für Kinder😃und Anfänger
  มากกว่านี้
 • Sprich wie ein Deutscher!
  5・
  🇩🇪 Lerne Deutsch von einem Muttersprachler und sprich wie ein/e 'echte/r' Deutsche/r 🖤mehrjährige Erfahrung als Sprachlehrerin ❤️Übersetzerin 💛Dolmetscherin 🌎 Weltenbummlerin mit Geographie Masterabschluss 🏆 Lass uns deine Ziele erreichen!✅😊
  มากกว่านี้
 • Muttersprachlerin!
  5・
  4+ Jahre Erfahrung im Unterrichten von Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt🌱mehrsprachig aufgewachsen🌱Ergebnisse und Selbstvertrauen🌱Erfahrung im Unterrichten aller Stile (Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder, Prüfungsvorbereitung, Konversation, etc.)🌱 entspannter und individueller Unterricht🌱
  มากกว่านี้
 • 🇩🇪🏅Professioneller Übersetzer und Privatschullehrer🏅🇩🇪
  Bart lang, Chinesisch gut 🤙
  5・
  ⭐️ Hallo! Ich bin Steven und komme aus Deutschland. ⭐️ Ich bin ein Ass in Grammatik und Übersetzung, wohne in Taipei, arbeite als Chinesisch- und Englisch Übersetzer bei Wordcorp und als Deutschlehrer bei der 德易至 Sprachenschule. ⭐️ Meine Hobbys sind Fußball, Flamenco-Gitarre spielen, Fantasy-Romane lesen und Rad fahren.
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!
เลือกคำถามที่พบบ่อยของติวเตอร์ ภาษาเยอรมัน
Q1:ฉันเหมาะกับการหาติวเตอร์ภาษาเยอรมัน หรือไม่?

แบบตัวต่อตัวของAmazingTalker ภาษาเยอรมันติวเตอร์สอนพิเศษ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ ภาษาเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก นักเรียน ผู้ใหญ่นักธุรกิจ ติวเตอร์ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในทุกด้านของการสอน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเขียน การอ่าน การพูดหรือหลักสูตรที่กำหนดเองหากคุณต้องการพัฒนาทักษะการพูดของคุณในการสนทนา ภาษาเยอรมัน หรือการทดสอบและการดำเนินธุรกิจ |
ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็เป็นคนที่เหมาะสมกับงานบริการสอนสำหรับ AmazingTalker ของ ภาษาเยอรมัน
Q2:ฉันเหมาะสมกับภาษาหลักหรือติวเตอร์ที่พูดได้สองภาษาหรือไม่?

ในการซืมซัปภาษาหลักของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ ภาษาเยอรมัน แต่ถ้าตัวสะกฎหรือคำศัพย์ แนะนำให้เลือกครูสอนสองภาษาเป็นผู้สอน เพราะการสอน1 ต่อ 1 สามารถมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น หากคุณรู้คำศัพท์มากพอ เราก็อยากแนะนำให้คุณเลือกอาจารย์สอนภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาต่างประเทศโดยตรง คำตอบ
Q3:ฉันควรเริ่มต้นอย่างไร?

หากคุณมีเกณฑ์การเลือกที่ชัดเจน เช่น จำนวนค่าหลักสูตร ติวเตอร์ต่างสัญชาติ รายการศึกษา ฯลฯ ... คุณสามารถใช้เครื่องมือฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาอาจารย์ที่เหมาะสมกับคุณและเลือก «จองการทดรองเรียน» เริ่มหลักสูตรวิดีโอครอสแรกของคุณ ภาษาเยอรมัน หากคุณไม่มีเวลาและคุณไม่แน่ใจว่าติวเตอร์แบบไหนเหมาะกับคุณ คุณสามารถให้เราแนะนำให้คุณ |
เพียงใช้เวลาสามนาที เราจะแนะนำวิธีที่เหมาะสมผ่าน AI ขั้นตอนวิธีของการจับคู่ให้กับคุณ และส่งข้อความถามไถ่ถึงความต้องการภายในเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณชื่นชอบและต้องการที่จะจองเพื่อเริ่มต้นเพิ่มระดับการเรียนรู้
Q4:อะไรคือความแตกต่างระหว่างติวเตอร์สอนพิเศษ ภาษาเยอรมัน ส่วนตัวและคลาสสอนพิเศษ ภาษาเยอรมัน

ในAmazingTalker ติวเตอร์สอนพิเศษ คลาสสอนพิเศษ ภาษาเยอรมัน ก็เป็นการสอน แบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งแตกต่างจากคลาสการเรียนการสอน ภาษาเยอรมัน ที่เป็นสำหรับ 10-20 คนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการจัดสรรเวลาของติวเตอร์และนักเรียนแต่ละคนสามารถมีโอกาสฝึกฝน ภาษาเยอรมัน คำพูดมากขึ้น ด้วยการฝึกฝนพัฒนาจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยการใช้ ภาษาเยอรมัน
Q5:ภาษาเยอรมัน ติวเตอร์ส่วนใหญ่มาจากไหน?

ติวเตอร์ของเรามาจากชุมชนท้องถิ่นในเมืองใหญ่และทั่วโลกเช่น ฯลฯ ... |
ครูเหล่านี้ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดของเราที่จะเกี่ยวกับสายแบบ real-time และติดตามผลงานที่ผ่านมาของติวเตอร์จาก AI เพื่อให้มีประสิทธิภาพดังนั้น คุณสามารถมั่นใจในการเลือกครูที่แนะนำของเราแต่ละคน
Q6:ภาษาเยอรมันค่าเรียนคำนวณอย่างไร?

ค่าสอนของอาจารย์ทั้งหมด เราสามารถกำหนดตัวคุณเอง ไม่ใช่กำหนดโดย AmazingTalker ค่าสอนของติวเตอร์ ภาษาเยอรมัน จะถูกปรับโดยอัลกอริทึม AI เพื่อให้นักเรียนสามารถยอมรับค่าสอนตามกำลังทัพย์ในการซื้อครอสเรียนได้ ในปัจจุบันเฉลี่ยนค่าสอนพิเศษของติวเตอร์ ภาษาเยอรมัน รายชั่วโมงส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10-35 เหรียญสหรัฐตราบใดที่ค่าสอนพิเศษของติวเตอร์นั้นเป็นที่ยอมรับและชอบเราขอแนะนำให้คุณซื้อคลาสและเริ่มการทดลอง
Q7:ต้องซื้อกี่คอร์สภาษาอังกฤษ?

สถานะนี้ของนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกัน ความต้องการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นหลัก ถ้าเวลาเป้าหมายของคุณระยะสั้นและชัดเจน คุณซื้อจำนวนคอร์สที่เหมาะสมก็พอ หากระดับของคุณห่างไกลจากเป้าหมายที่คุณต้องการ เสนอซื้อจำนวนคอร์สที่เพียงพอ พัฒนานิสัยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ เริ่มเรียนรู้
Q8:จ่ายค่าเรียนอย่างไรได้?

AmazingTalker มีนักเรียนในโลก เราเสนอวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้นักเรียนจ่ายค่า ส่วนเล็กประเทศ (เช่นไต้หวัน) มีวิธีการชำระเงินสำหรับสถานที่ เช่น ATM หรือการชำระเงินในร้านสะดวกซื้อ เราจะจ่ายค่าเรียนให้ครูหลังจากคุณเสร็จคอร์ส ป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของคุณจะไม่ถูกเสียหาย
Q9:ถ้ายังมีคำถามต่าง ๆ ถามใครได้ ?

เลือก «คำถามพบบ่อย» ใน footer ของ AmazingTalker ใช้คำหลักค้นหาในคำถามพบบ่อย ตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณได้ แต่ถ้ายังมีปัญหา ใช้ «วงกลมสีแดงมุมขวาลง» ในเว็บไซต์ ส่งข้อความติดต่อเรา

ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน?

ฝากความต้องการของคุณ ให้เราช่วยเหลือคุณเริ่มต้นการเรียน

ฝากความต้องการของคุณ