【2021ภาษาเวียดนามแนะนำโรงเรียนกวดวิชา】6 ยอดนิยมภาษาเวียดนามภาพรวมของการประเมินของหลักสูตร

AmazingTalker สะสมบันทึกการเรียนของนักเรียนมากกว่า 1185744 มีหลักสูตรพื้อนฐานภาษาเวียดนาม และหลักสูตรใบรับรองภาษาเวียดนาม หลักสูตรอื่นๆ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับการทดสอบของ ภาษาเวียดนาม]หลัดสูตรทดสอบ、 ภาษาเวียดนามหลักสูตรการรับรอง อื่นๆ,หรือใช้ความสามารถที่หนักแน่่นภาษาเวียดนามในการยกระดับ หลักสููตรภาษาเวียดนาม 、 หลักสูตรทางธุรกิจภาษาเวียดนาม 、 ภาษาเวียดนามหลักสูตรการออกเสียงอย่างธรรมชาติเป็นต้น เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณ และให้ข้อมูลผลการประเมินผลนักเรียน ให้คุณได้พิจรณาในการตัดสิน。

หากต้องการรายละเอียดที่ชัดเจน เราจะให้ติวเตอร์ที่เป็นมืออาชีพสอบถามเชิงลึกถึงความต้องการในการเรียนของคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่าพื้นฐานในกาารบอกถึงความต้องการของคุณ เราจะใช้ AI ในการแนะนำติวเตอร์ที่เหมาะสมกับคุณโดยอัตโนมัติ ที่จะมาช่วยเหลือคุณ หากดูการประเมินการเทีียบของหลักสูตตภาษาเวียดนามของนักเรียนมากขึ้นแล้ว เนื้อความในหน้านี้จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณ และแนบ ภาษาเวียดนามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการเรียนต่างๆ ในการอ้างอิงของคุณ。

 • 0
  นักเรียนที่เรียนที่นี่
 • 0
  ครูมืออาชีพ
 • 99.73%
  คะแนนความพึงพอใจ

คุณต้องการอะไรสำหรับหลักสูตรของคุณ?

 • ระดับเริ่มต้นภาษาเวียดนาม
 • ภาษาเวียดนามสนทนา
 • ท่องเที่ยวภาษาเวียดนาม
 • พื้นฐานภาษาเวียดนาม
 • ระดับต้นภาษาเวียดนาม
 • ภาษาเวียดนามการออกเสียง
 • ระดับสูงภาษาเวียดนาม
 • ภาษาเวียดนามพูด
 • ผู้ใหญ่ภาษาเวียดนาม
ถัดไป

หลักสูตรภาษาเวียดนามพื้นฐาน

ภาษาเวียดนามสนทนา

เริ่มต้นฝึกฝนจากสถานะการสนทนา และทำลายหลักสูตรการสนทนาแบบยัดเยียดดั้นเดิม และออกแบบหลักสูตรการพูดมากมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด สุดท้ายผ่านสำเนียงที่แตกต่างกันของติวเตอร์ใน 60 ประเทศ คุณจะคุ้นเคยกับการใช้ถ้อยคำและการใช้ภาษาเวียดนามของแต่ละประเทศ และรู้จัดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันน่าสนใจของแต่ละประเทศ!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายภาษาเวียดนามสนทนาติวเตอร์

ระดับเริ่มต้นภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม เข้าร่วมใน AmazingTalker ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีสามารถในระดับหนึ่่ง ที่อาจไม่สามารถแสดงหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่มีรากฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว และต้องการการโอกาสฝึกฝนจำนวนมาก ในส่วนนี้ติวเตอร์จะออกแบบตามสถานะของนักเรียนแต่ละคน!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายระดับเริ่มต้นภาษาเวียดนามติวเตอร์

ท่องเที่ยวภาษาเวียดนาม

หลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศในระยะสั้นถึงระยะกลาง หากคุณต้องการประสบการณ์การสื่อสาร ภาษาเวียดนาม ที่ดีในสถานที่อื่น ผ่านการบริการติวเตอร์ของ AmazingTalker คุณสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการที่คุณต้องการเพื่อแก้ปัญหาของคุณ และบรรลุความต้องการของคุณ!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภาษาเวียดนามติวเตอร์

พื้นฐานภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม พื้นฐานของ AmazingTalker ได้รับการออกแบบตามระดับของืั้แตกต่างกันของนักเรียน เนื่องจากระดับคำศัพท์และวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน และเป็นสาเหตุที่ทำให้หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่จะแตกต่างกัน ใช้ลักษณะที่กำหนดขึ้นเองมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามระดับที่แตกต่างกัน จะทำให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานภาษาเวียดนามติวเตอร์

ระดับต้นภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม ระดับแรกของ AmazingTalker สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการแสดงออกอยู่แล้ว โดยผ่านสถานการณ์และแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติที่แตกต่างกัน สามารถนำภาษาเวียดนามไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการเชื่อมโยงการใช้จริงในระหว่างหลักสูตรที่เจาะลึกและชีวิตประจำวัน จะช่วยให้นักเรียนภาษาเวียดนามระดับเริ่มต้น มีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายระดับต้นภาษาเวียดนามติวเตอร์

ภาษาเวียดนามการออกเสียง

ออกแบบหลักสูตรภาษาเวียดนามตามระดับผู้เริ่มต้นเรียนใหม่ เนื่องจากในสถานการณ์ที่การออกเสียงและการสะกดยังไม่คล่องพอ เป็นการยากที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจะเริ่มต้นการสอนตามระดับของนักเรียน และให้นักเรียนคุ้นเคยกับกฎการออกเสียง ภาษาเวียดนาม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

100%ความพึงพอใจ
ค่าใช้จ่ายภาษาเวียดนามการออกเสียงติวเตอร์
ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

การประเมินผลของคนนับหมื่นถึงสมบัติของหลักสูตร

ที่ 1 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

สร้างหลักสูตรเฉพราะสำหรับคุณ

AmazingTalker รู้ว่าความสามารถการเริ่มต้นภาษาเวียดนามของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่เน้นการปรับเปลี่ยนการเรียน เน้นที่เป้าหมายและความสามารถของนักเรียน โดยผ่านการเจาะลึกถึงความยากลำบากและปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ติวเตอร์จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียน โดยปรับหลักสูตรและวิธีการสอน ตามความคืบหน้าของสถาณะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนใช้วิธีที่ตามความถนัดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้ และสามารถสะสม ภาษาเวียดนามความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง。

มีนักเรียนที่ทดลองแล้ว 1185744

ที่ 2 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ระบบการเรียนที่ยื่ดหยุ่น

AmazingTalker เข้าใจถึงสถานที่และเวลา ภาษาเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของความยากลำบากในการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่จะทำลายกำแพงระหว่างเวลาและสถานที่ ด้วยผ่านวิธีออนไลน์ แบบ 1 ต่อ 1 และคลาสเรียนขนาดเล็กแบบ 6 คน เพื่อทำให้นักเรียนแต่ละคน ง่ายต่อการเรียนในแต่ละเวลาและสถานที่ โดยจะไม่มีเหตุการที่เกิดเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน ทำให้ต้องหยุดชะงักในหลักสูตร เรียนรู้ผ่านออนไลน์ที่ยืดหยุ่น ทำให้ตัวเองไม่หยุดกลางคาง ผ่าน AmazingTalker ในครั้งนี้ ทำให้ความสามารถในการเรียนภาษาเวียดนามของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม。

สามารถเรียนได้ใน 24 ชั่วโมง มีติวเตอร์มากกว่า 119 ประเทศ

ที่ 3 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ใช้แบบ ฝึกหัดเยอะๆ

AmazingTalker รู้ว่านอกเหนือจากเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้สภาพแวดล้อม ภาษาเวียดนาม หากคุณมีแต่แบบท่องจำภาษาเวียดนามนั้น ไม่สามารถเชี่ยวชาญภาษาได้ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมแบบเต็มภาษาเวียดนาม}รูปแบบ และครึ่งภาษาเวียดนามรูปแบบ เมื่อคุณพูดเยอะและแสดงออกในคลาสเรียน ก็จะสะสมความสามารถในการใช้ ภาษาเวียดนาม และเพิ่มความสามารถภาษาเวียดนามของคุณให้เร็วขึ้น และเรียนรู้ภาษาเวียดนามกับติวเตอร์ต่างชาติที่มาจากทั่วโลก เพื่อให้ ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่สองของคุณ。

ช่วยให้นักเรียนเรียนครบนับพันคลาสในทุกวัน

ที่ 4 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ติวเตอร์ตรวจสอบความคืบหน้า

AmazingTalker รู้วิธีการเรียนรู้ภาษาเวียดนามนักเรียนหลายคนไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่รู้ว่าระดับและความคืบหน้าถึงตรงไหน เราใช้วิธีผ่านการเรียนรู้ที่สร้างหลักสูตรเฉพราะของแต่ละคน ให้ติวเตอร์ติดตามความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนเข้าใจถึง ระยะเวลาที่ต้องทุ่มเทและในส่วนที่ต้องพัฒนา เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยคำปรึกษาและคำแนะนำข้อมูลผ่านการดูแลของติวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องเดาหรือจินตนาการ

ค่าเรียนเฉลี่ย $ 200-800 ต่อชั่วโมง

ที่ 5 คุณสมบัติของหลักสูตรใหญ่

ติวเตอร์ช่วยเหลือช่วยทันที

AmazingTalker เข้าใจจุดยากลำบากภาษาเวียดนามของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดติววิชาดั้งเดิม เมื่อเจอคำถามที่อยากจะถาม รู้สึกอืดอันที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ ดังนั้นให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากติวเตอร์อย่างทันที ในที่นี้คุณสามารถค้นหาผู้สอนมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลก โดยวิธีการสอบถามโดยตรงหรือโทรถามด้วยความรวบเร็ว เพื่อมาไขข้อสงสัยและความยากลำบากของคุณ ไม่ว่าเวลาไหน ที่แห่งใด ก็สามารถค้นหาติวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมใน AmazingTalker เพื่อตอบคำถามของคุณ。

ติวเตอร์มากกว่า 7692ท่าน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

วิธีใช้

1
เลือกติวเตอร์

เข้าดูเรซูเม่ของติวเตอร์ และสนททนากับติวเตอร์

2
จองเวลา

เลือกเวลาที่สะดวกในการเริ่มคลาสเรียนแรก

3
เรียนแบบโทรวีดีโอ

เรียนรู้ผ่านโทรวิดีโอฟรีบนเครื่องมือโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

AmazingTalkerออนไลน์ภาษาเวียดนามติวเตอร์
 • LINH💐Du lịch và yêu Việt Nam cùng Linh
  Hơn 1000 giờ học tốt
  4.99・
  Xin chào mọi người. Làm thế nào để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một câu hỏi khó. Các nước đang có xu hướng chuyển đổi nhà máy về Việt Nam vì vậy mà tiếng Việt đang trở nên hot. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn làm thế nào để dạy được tiếng Việt cho người nước ngoài.
  มากกว่านี้
 • Cải thiện Tiếng Việt
  4.99・
  Bạn muốn học Tiếng Việt? Thật vậy sao? Bạn thật là can đảm đấy! Tiếng Việt rất khó học nhưng bạn đừng quá lo lắng nhé! Hãy nói cho tôi biết bạn đang gặp khó khăn nào, tôi sẽ giúp bạn học dễ dàng hơn và tôt hơn nhé!
  มากกว่านี้
 • Nói | IVPT | Thương Mại
  5・
  💐 Chuyên luyện tiếng Việt giao tiếp💥 Luyện thi IVPT 🏆 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử 🥇 Đã dạy hơn 300 học trên toàn thế giới 🔥 Cam kết chất lượng 100% 🌻 Kiên nhẫn, chuyên nghiệp, nhiệt tình 🌸
  มากกว่านี้
 • Hơn 1000+ giờ dạy
  5・
  Xin chào ! Mình tên Ngọc Anh đến từ Hồ Chí Minh Việt Nam. Mình hiện đang dạy trực tuyến, ngoại tuyến tiếng Trung cho người Việt. Tiếng Việt cho người nước ngoài, các công ty nước ngoài Đài Loan, Trung Quốc. Mình sẽ giúp các bạn có thể nói thành thạo tiếng Việt trong thời gian ngắn.
  มากกว่านี้
 • Tiếng Việt giao tiếp
  4.98・
  Xin Chào, Mình tên là Gấm. 안녕하세요! Are you looking for Vietnamese tutor ? Mình tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mình có 3 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh và tiếng Việt cho người nước ngoài. Ngoài ra, mình còn có thể giao tiếp Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Hàn. Xin cảm ơn!
  มากกว่านี้
 • Học tiếng việt vui vẻ.
  5・
  Mình là Duyên. Mình là người Việt Nam. Hiện nay mình đang học thạc sĩ tại Trung Quốc. Mình sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người bản ngữ cũng như tìm hiểu về văn hóa và con người của Việt Nam. Rất vui được gặp các bạn.
  มากกว่านี้
 • Cùng học với mình nhé !
  4.99・
  Xin chào các bạn! Mình là Thảo, đến từ Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ, mình hi vọng có thể giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam cũng như hỗ trợ cho công việc của các bạn tại đất nước xinh đẹp này.
  มากกว่านี้
 • Học tiếng Việt vui
  4.99・
  👉 người bản ngữ nói tiếng Việt ⭐️ hệ thống bài giảng phong phú, chất lượng ⭐️ lựa chọn phương pháp phù hợp với từng học sinh ⭐️ lớp học vui vẻ, hiệu quả ⭐️ giáo viên thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp ⭐️ hỗ trợ 24/7 ⭐️
  มากกว่านี้
 • Tiếng Việt Đàm Thoại
  5・
  👩‍🏫 Là một người trẻ thích văn học, mình sẽ hướng dẫn các bạn Tiếng Việt thực tế và cách viết văn tốt. 😍 Chuyên ngành mình là tiếng Anh, mình đã học qua ngoại ngữ nên hiểu khó khăn thực tế khi học ngoại ngữ của các bạn. Nên phương pháp của mình sẽ rất thực tế và hiệu quả.
  มากกว่านี้
 • Đơn giản-Vui vẻ-Hiệu quả
  4.97・
  Xin chào. Mình tên là Chiêm. Hiện tại mình đang là giáo viên Tiếng Anh. Mình đã tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh hơn 3 năm rồi. Tính đến thời điểm hiện tại mình đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh và 2 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài.
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!
เลือกคำถามที่พบบ่อยของติวเตอร์ ภาษาเวียดนาม
Q1:ฉันเหมาะกับการหาติวเตอร์ภาษาเวียดนาม หรือไม่?

แบบตัวต่อตัวของAmazingTalker ภาษาเวียดนามติวเตอร์สอนพิเศษ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ ภาษาเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก นักเรียน ผู้ใหญ่นักธุรกิจ ติวเตอร์ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในทุกด้านของการสอน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเขียน การอ่าน การพูดหรือหลักสูตรที่กำหนดเองหากคุณต้องการพัฒนาทักษะการพูดของคุณในการสนทนา ภาษาเวียดนาม หรือการทดสอบและการดำเนินธุรกิจ |
ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็เป็นคนที่เหมาะสมกับงานบริการสอนสำหรับ AmazingTalker ของ ภาษาเวียดนาม
Q2:ฉันเหมาะสมกับภาษาหลักหรือติวเตอร์ที่พูดได้สองภาษาหรือไม่?

ในการซืมซัปภาษาหลักของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ ภาษาเวียดนาม แต่ถ้าตัวสะกฎหรือคำศัพย์ แนะนำให้เลือกครูสอนสองภาษาเป็นผู้สอน เพราะการสอน1 ต่อ 1 สามารถมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น หากคุณรู้คำศัพท์มากพอ เราก็อยากแนะนำให้คุณเลือกอาจารย์สอนภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาต่างประเทศโดยตรง คำตอบ
Q3:ฉันควรเริ่มต้นอย่างไร?

หากคุณมีเกณฑ์การเลือกที่ชัดเจน เช่น จำนวนค่าหลักสูตร ติวเตอร์ต่างสัญชาติ รายการศึกษา ฯลฯ ... คุณสามารถใช้เครื่องมือฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาอาจารย์ที่เหมาะสมกับคุณและเลือก «จองการทดรองเรียน» เริ่มหลักสูตรวิดีโอครอสแรกของคุณ ภาษาเวียดนาม หากคุณไม่มีเวลาและคุณไม่แน่ใจว่าติวเตอร์แบบไหนเหมาะกับคุณ คุณสามารถให้เราแนะนำให้คุณ |
เพียงใช้เวลาสามนาที เราจะแนะนำวิธีที่เหมาะสมผ่าน AI ขั้นตอนวิธีของการจับคู่ให้กับคุณ และส่งข้อความถามไถ่ถึงความต้องการภายในเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณชื่นชอบและต้องการที่จะจองเพื่อเริ่มต้นเพิ่มระดับการเรียนรู้
Q4:อะไรคือความแตกต่างระหว่างติวเตอร์สอนพิเศษ ภาษาเวียดนาม ส่วนตัวและคลาสสอนพิเศษ ภาษาเวียดนาม

ในAmazingTalker ติวเตอร์สอนพิเศษ คลาสสอนพิเศษ ภาษาเวียดนาม ก็เป็นการสอน แบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งแตกต่างจากคลาสการเรียนการสอน ภาษาเวียดนาม ที่เป็นสำหรับ 10-20 คนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการจัดสรรเวลาของติวเตอร์และนักเรียนแต่ละคนสามารถมีโอกาสฝึกฝน ภาษาเวียดนาม คำพูดมากขึ้น ด้วยการฝึกฝนพัฒนาจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยการใช้ ภาษาเวียดนาม
Q5:ภาษาเวียดนาม ติวเตอร์ส่วนใหญ่มาจากไหน?

ติวเตอร์ของเรามาจากชุมชนท้องถิ่นในเมืองใหญ่และทั่วโลกเช่น ฯลฯ ... |
ครูเหล่านี้ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดของเราที่จะเกี่ยวกับสายแบบ real-time และติดตามผลงานที่ผ่านมาของติวเตอร์จาก AI เพื่อให้มีประสิทธิภาพดังนั้น คุณสามารถมั่นใจในการเลือกครูที่แนะนำของเราแต่ละคน
Q6:ภาษาเวียดนามค่าเรียนคำนวณอย่างไร?

ค่าสอนของอาจารย์ทั้งหมด เราสามารถกำหนดตัวคุณเอง ไม่ใช่กำหนดโดย AmazingTalker ค่าสอนของติวเตอร์ ภาษาเวียดนาม จะถูกปรับโดยอัลกอริทึม AI เพื่อให้นักเรียนสามารถยอมรับค่าสอนตามกำลังทัพย์ในการซื้อครอสเรียนได้ ในปัจจุบันเฉลี่ยนค่าสอนพิเศษของติวเตอร์ ภาษาเวียดนาม รายชั่วโมงส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 10-35 เหรียญสหรัฐตราบใดที่ค่าสอนพิเศษของติวเตอร์นั้นเป็นที่ยอมรับและชอบเราขอแนะนำให้คุณซื้อคลาสและเริ่มการทดลอง
Q7:ต้องซื้อกี่คอร์สภาษาอังกฤษ?

สถานะนี้ของนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกัน ความต้องการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นหลัก ถ้าเวลาเป้าหมายของคุณระยะสั้นและชัดเจน คุณซื้อจำนวนคอร์สที่เหมาะสมก็พอ หากระดับของคุณห่างไกลจากเป้าหมายที่คุณต้องการ เสนอซื้อจำนวนคอร์สที่เพียงพอ พัฒนานิสัยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ เริ่มเรียนรู้
Q8:จ่ายค่าเรียนอย่างไรได้?

AmazingTalker มีนักเรียนในโลก เราเสนอวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้นักเรียนจ่ายค่า ส่วนเล็กประเทศ (เช่นไต้หวัน) มีวิธีการชำระเงินสำหรับสถานที่ เช่น ATM หรือการชำระเงินในร้านสะดวกซื้อ เราจะจ่ายค่าเรียนให้ครูหลังจากคุณเสร็จคอร์ส ป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของคุณจะไม่ถูกเสียหาย
Q9:ถ้ายังมีคำถามต่าง ๆ ถามใครได้ ?

เลือก «คำถามพบบ่อย» ใน footer ของ AmazingTalker ใช้คำหลักค้นหาในคำถามพบบ่อย ตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณได้ แต่ถ้ายังมีปัญหา ใช้ «วงกลมสีแดงมุมขวาลง» ในเว็บไซต์ ส่งข้อความติดต่อเรา

ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน?

ฝากความต้องการของคุณ ให้เราช่วยเหลือคุณเริ่มต้นการเรียน

ฝากความต้องการของคุณ