หาติวเตอร์ ภาษาอูรดู เหมือนเพื่อน

หาติวเตอร์ ภาษาอูรดู เหมือนเพื่อน

Study ภาษาอูรดู with a teacher who is just focused on you!

Welcome to AmazingTalker, an online ภาษาอูรดู learning platform that offers a wide range of classes for all levels from kids to adults! We have over 1.4 million students that currently study ภาษาอูรดู to improve skills such as business, conversations, grammar, and more. We got you covered.

Where to start? Try out our AI Matching system to automatically get in touch with the best-fit tutors. All contacted tutors will assist you right away and tailor-make an ภาษาอูรดู class that suits you. Get in touch now!

Study ภาษาอูรดู with a teacher who is just focused on you!

Welcome to AmazingTalker, an online ภาษาอูรดู learning platform that offers a wide range of classes for all levels from kids to adults! We have over 1.4 million students that currently study ภาษาอูรดู to improve skills such as business, conversations, grammar, and more. We got you covered.

Where to start? Try out our AI Matching system to automatically get in touch with the best-fit tutors. All contacted tutors will assist you right away and tailor-make an ภาษาอูรดู class that suits you. Get in touch now!

หาติวเตอร์ ภาษาอูรดู เหมือนเพื่อน

Study ภาษาอูรดู with a teacher who would tailor-make an ภาษาอูรดู class that suits you!

AmazingTalker, an online ภาษาอูรดู learning platform that offers a wide range of classes for all levels from kids to adults with 1.4m students around the world!

Where to start? Try out our AI Matching system to get in touch with the best-fit tutors. Get in touch now!

 • 0
  นักเรียนที่เรียนที่นี่
 • 0
  ครูมืออาชีพ
 • 100%
  คะแนนความพึงพอใจ

คุณต้องการอะไรสำหรับหลักสูตรของคุณ?

คุณต้องการอะไรสำหรับหลักสูตรของคุณ?

 • ภาษาอูรดูสนทนา
 • ภาษาอูรดูพูด
 • ปฐมวัยภาษาอูรดู (3-5)
 • การค้าภาษาอูรดู
 • ภาษาอูรดูสอบ
 • ภาษาอูรดูสัมภาษณ์
 • ท่องเที่ยวภาษาอูรดู
 • ภาษาอูรดูไปต่างประเทศ
 • ภาษาอูรดูการศึกษา

The Best Online ภาษาอูรดู Tutors

 • จัดเก็บ
  Exams|Begginer|conversation
  ฿206
  / 50 นาที
  ฿81
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษB2 Upper-Intermediate
  - specialize in Intermediate,Conversation,Beginner - studied Teacher Education at Allama lqbal open university lslamabad - work(ed) as in Read foundation high school and college . - punctual -passionate -hard working -prepare lesson every time before deliver-
  จัดเก็บ
  Exams|Begginer|conversation
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษB2 Upper-Intermediate
  - specialize in Intermediate,Conversation,Beginner - studied Teacher Education at Allama lqbal open university lslamabad - work(ed) as in Read foundation high school and college . - punctual -passionate -hard working -prepare lesson every time before deliver-
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Urdu Conversation | Grammar
  ฿206
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  +1
  I am Muhammad Yasir I hope you enjoy my lesson and I teach you with grammatical way and conceptual way I have 4 year experience to teach Punjabi and Urdu and also run an academy in my country also teach many student Urdu and Punjabi. Graduated with masters degree in Urdu Language and certified approved Urdu teacher here in Pakistan
  จัดเก็บ
  Urdu Conversation | Grammar
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  ภาษาอังกฤษB2 Upper-Intermediate
  I am Muhammad Yasir I hope you enjoy my lesson and I teach you with grammatical way and conceptual way I have 4 year experience to teach Punjabi and Urdu and also run an academy in my country also teach many student Urdu and Punjabi. Graduated with masters degree in Urdu Language and certified approved Urdu teacher here in Pakistan
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  🌍Professional Urdu Tutor
  ฿206
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาฮินดีNative
  +2
  Specialized in Urdu for going abroad, conversational Urdu, and Urdu for children aged 6-11 🎓 Certified with an Experience Certificate 🏫 Currently working as a High School Tutor 🇵🇰 Native Urdu speaker from Pakistan 📚 Customized lesson plans to meet your goals. Let's start your Urdu learning journey together!
  จัดเก็บ
  🌍Professional Urdu Tutor
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาฮินดีNative
  PunjabiNative
  +1
  Specialized in Urdu for going abroad, conversational Urdu, and Urdu for children aged 6-11 🎓 Certified with an Experience Certificate 🏫 Currently working as a High School Tutor 🇵🇰 Native Urdu speaker from Pakistan 📚 Customized lesson plans to meet your goals. Let's start your Urdu learning journey together!
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Kid's expert and a freelancer
  ฿344
  / 50 นาที
  ฿40
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  จัดเก็บ
  Kid's expert and a freelancer
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  🌻Hello 👋! You are at right place, come and learn Urdu in informal way for your family👨‍👩‍👧‍👧 I am professional teacher. Are you looking for Urdu language expert for your kids? Do you want to improve your Urdu? Come and learn!
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Conversation | Kids | Adults
  ฿413
  / 50 นาที
  ฿81
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษB2 Upper-Intermediate
  จัดเก็บ
  Conversation | Kids | Adults
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษB2 Upper-Intermediate
  👉Native Urdu Speaker from Pakistan 🥇Masters in Urdu Language and Literature, M.Sc. Psychology, Masters in Punjabi from Bahauddin Zakariya University Multan, Pakistan. 👨‍💼30+ years teaching experience. 👍 ٰI will make Urdu learning easy for you.
  มากกว่านี้
Find Tutors for Every Budget
Find affordable and professional tutors in 30s
yxjxdq.png?1662398616
rurdsb.png?1687505808
inpmru.png?1711185638
฿404.46 and under
50 min
joplaa.png?1707677171
xsgivk.png?1683196168
uaredj.png?1673157887
฿588.30~฿735.38
50 min
flvuvu.png?1660308124
mhlahp.png?1655390974
lgwanw.png?1662596312
฿735.38 and upper
50 min
 • จัดเก็บ
  Conversation|Beginner|Oral
  ฿275
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  +1
  จัดเก็บ
  Conversation|Beginner|Oral
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  PunjabiNative
  👨🏼‍💼14 years of experience, teaching all levels and all ages 🏆 Effective, goal-oriented classes . 🥉M.Phil in Urdu, qualified native speaker 📈Conversation&Beginner&Oral expert personalizes your course plan to start right! 🚩100%effort for you
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Academic✅Conversational
  ฿275
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  จัดเก็บ
  Academic✅Conversational
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  ♦️🇵🇰 Native speaker ♦️ Languages; English & Urdu ♦️ Teaching Experience of 8 years ♦️ Teaching Enthusiast ♦️ Adaptable ♦️ Pronunciation expert & Perfect Accent & Vocabulary Improvement ✅ Academic & Conversational Urdu ✅ Urdu Writing ▶️ All Levels welcome ▶️ Friendly environment ▶️ Make the subject easier to learn.
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  🦋Conversation|Reading⭐️
  ฿241
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  +2
  จัดเก็บ
  🦋Conversation|Reading⭐️
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  ภาษาจีนตัวย่อA1 Beginner
  +1
  ⭐️🦋Cambridge Celta Certified Tutor🦋⭐️ ❤️🏆20 Years of experience🏆❤️ ⭐️🦋Experience of teaching forein students🦋⭐️ ❤️🏆Basic conversation in Urdu🏆❤️ ❤️🏆Making of sentenc🏆❤️ ⭐️🦋Urdu for travelling🦋⭐️ ❤️🏆Understanding poetry🏆❤️ ⭐️🦋Guided and free practice🦋⭐️
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  |Conversational Urdu|
  ฿275
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  จัดเก็บ
  |Conversational Urdu|
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  ⭐I am native urdu speaker ⭐ 8+ year tutoring experience ⭐ Fully aware of teaching method and use according to students needs. ⭐ 100% friendly environment. ⭐ Learning progress will be continuously monitored through tests. ⭐ Practice
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  💥Master your Urdu🇵🇰
  ฿413
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  จัดเก็บ
  💥Master your Urdu🇵🇰
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  You can speak Urdu (5-15% discount) 🏆Guaranteed results ABOUT ME👄Urdu Native Speaker😁Friendly, passionate for teaching, motivational personality🌻Teaches Urdu Language from Starter level to Proficiency level🎀Vocabulary ✨Grammar👌Pronunciation 🌻Conversational 📖 Reading 📝Writing
  มากกว่านี้

AI แนะนำติวเตอร์

พิมพ์ความต้องการไว้ จะแนะนำติวเตอร์เหมาะตามความต้องการคุณภายใน 3 นาที!
 • จัดเก็บ
  Speaking, reading, writing
  ฿516
  / 50 นาที
  ฿364
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  +1
  จัดเก็บ
  Speaking, reading, writing
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  PunjabiNative
  Hi I am Umair naseer Butt from Lahore Pakistan.i am professional Urdu tutor .I have done my MPhil in Urdu language .I have special lesson plans for online lessons also I am well trained for online lessons.book a trail lesson with me you will be happy to learn with me ☺️ speak to you soon☺️
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Certified Urdu tutor
  ฿447
  / 50 นาที
  ฿283
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  +1
  จัดเก็บ
  Certified Urdu tutor
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  Hi /Salam I am Unaiza from Lahore Pakistan. I am professional and well trained urdu tutor for online lessons.i have done m.phil in Urdu language from Punjab university Lahore.i am working as a language trainer in Lahore Pakistan. Speak to you soon.🤗
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Conversation|Reading|writing|
  ฿309
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  จัดเก็บ
  Conversation|Reading|writing|
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  Highly motivated, enthusiastic, and dedicated Urdu language tutor. I hold a master's in linguistics from the renowned institute of Punjab university. I got assorted diplomas in teaching education. Recently I got my B.Ed degree with a specialization in school teaching.
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  مدرس العربية
  ฿344
  / 50 นาที
  ฿162
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอาหรับC2 Proficient
  จัดเก็บ
  مدرس العربية
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอาหรับC2 Proficient
  السلام علیکم و رحمة الله و بركاته، اسمي زاهد وانا من باكستان مرحبا بكم ، انا أدرس اللغة العربية و الاردية.. والبشتو مرحبا بكم في درسي
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  6 years experience
  ฿275
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  จัดเก็บ
  6 years experience
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  I will teach you how to introduce yourself according to your need and how to write creatively on any topic you want. You will learn reading, speaking, and pronunciation of the Words Connecting the Letters Properly and Making the Words/Sentences .
  มากกว่านี้
Find More Similar Tutors!
We will match you with teachers who meet your needs according to your age, goals and class time.
ประเทศไทยNative speakers฿404.46~฿551.54
yxjxdq.png?1662398616
rurdsb.png?1687505808
inpmru.png?1711185638
 • จัดเก็บ
  8 Years of Experience
  ฿653
  / 50 นาที
  ฿243
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษNative
  +2
  จัดเก็บ
  8 Years of Experience
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษNative
  ภาษาฮินดีC2 Proficient
  +1
  I am a native Urdu speaker, Urdu Teacher. I will teach You or your Kids Urdu Language from Starter level to Proficiency level. You will learn how to Read, Speak and Pronounce words and sentences correctly. Connect the alphabets together, make the words and write sentences
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Experienced Urdu tutor
  ฿309
  / 50 นาที
  ฿243
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  +1
  จัดเก็บ
  Experienced Urdu tutor
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  PunjabiNative
  Well trained Urdu language tutor. You will learn urdu Reading.writing and conversation very well with me. I have special lesson plans for online lessons according to needs of student.waiting for you.boom a trail lesson with me.waiting ۔۔
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Conversation|Beginner|Academic
  ฿344
  / 50 นาที
  ฿81
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  +1
  จัดเก็บ
  Conversation|Beginner|Academic
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  PunjabiNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  📸 Feel frustrated learning Urdu? Join Shanza Manzoor's class and starting being confident! 4 years of tutoring experience with students of all levels, all ages 🏆 Effective, goal-oriented classes to help you reach you goal day by day! 🚩 A lot of students achieve desired results after learning with me. Join us right now!
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  Hi I am sadia
  ฿481
  / 50 นาที
  ฿404
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  จัดเก็บ
  Hi I am sadia
  Speaks
  ภาษาอังกฤษC2 Proficient
  Hi salam.i am sadia from Lahore Pakistan.i am urdu professional tutor from Pakistan. Ok am very experienced tutor for online urdu lessons. I learnt different methods of online Urdu teaching.i will do my best efforts for you.speak to you soon.
  มากกว่านี้
 • จัดเก็บ
  ⭐️Conversation | Exams💯
  ฿413
  / 50 นาที
  ฿121
  / คลาสทดลองเรียน
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาฮินดีNative
  +1
  จัดเก็บ
  ⭐️Conversation | Exams💯
  Speaks
  ภาษาอูรดูNative
  ภาษาฮินดีNative
  ภาษาอังกฤษC1 Advanced
  I am Sidra native speaker of Urdu language living in Duba